Hälsorisker hos barn vid passiv rökning

advertisement
Tobaksfria barn
Hälsorisker hos barn vid passiv rökning
13-01-05
Sid 1
13-01-05
Sid 2
Cigaretter innehåller
1
Tobaksrök innehåller
•  Över 4000 kemiska ämnen
•  Varav 250 är skadliga för hälsan
•  Och 90 ämnen orsakar cancer
13-01-05
Sid 3
Luftvägsinfektioner
•  Slemhinnorna i luftvägarna skadas
•  Luftvägarna är trängre än hos vuxna
•  Risken för akut nedre luftvägsinfektion
hos barn, främst småbarnsastma, ökar
med 50 % om någon av föräldrarna röker
•  Dos-responssamband, risken ökar med
exponeringen
13-01-05
Sid 4
2
Astma/astmasymtom vanligare
– barn i ålder 0–4 år
•  Pipande eller väsande andning
•  Föräldrars rökning orsakar 6 % av fallen av
småbarnsastma, 500 fall/år
•  Rökning under graviditeten ökar risk för
allergi och astma hos barnet
13-01-05
Sid 5
Astma/astmasymtom vanligare
– barn i ålder 7–14 år
•  Samband mellan miljötobaksrök och astma hos barn i
skolåldern men svagare än för småbarnsastma
•  Överretbarhet i luftrören
•  Försämrad lungfunktion
•  Samverkanseffekter har vistas mellan miljötobaksrök,
exponering för husdammskvalster, pälsdjur och
utveckling av astma
13-01-05
Sid 6
3
Öroninflammationer
•  Risken för upprepade öroninflammationer ökar med
50 % om någon av föräldrarna röker
•  Risken för öronkatarr ökar med 40 %
•  Föräldrars rökning orsakar 5 % av fallen av
upprepad öroninflammation hos barn i åldern
0–2 år, 500 fall/år
•  Dos-respons samband d.v.s. ju mer rökning runt
barnet desto större risk
13-01-05
Sid 7
Sämre immunförsvar
Små barn är särskilt känsliga eftersom
•  immunförsvaret ej är färdigutvecklat
13-01-05
Sid 8
4
Barns behov av sjukvård ökar
•  Barn med rökande föräldrar behöver mer
sjukvård i samband med luftrörsinfektioner
eller astmabesvär
13-01-05
Sid 9
Allergier – passiv rökning
•  Ökad risk att utveckla allergi mot pollen,
pälsdjur eller födoämnen
13-01-05
Sid 10
5
Plötslig spädbarnsdöd
•  Fördubblad risk om mamman röker under
graviditeten
•  Risken ökar även om mamman endast rökt
efter graviditeten eller om bara pappan rökt
•  Ofullständig utveckling av barnets
andningsmekanism
•  Dos-responssamband
13-01-05
Sid 11
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards