En halvering av rökningen inom Region Örebro län fram till år 2025

advertisement
En halvering av
rökningen inom
Region Örebro län
fram till år 2025
drogFOKUS
19 oktober 2016
Anette Danesjö-Gustavsson
Daglig rökning i Länet, 16-84 år.
Rökning ett exempel för
Region Örebro län
(Hälsokalkylatorn) utfasning av andel dagligrökare till < 5 %
1 137 färre fall av KOL
Ø  Hälso- och sjukvårdens besparing: 80 miljoner kronor
Ø  Kommunen: 24 miljoner kronor
Ø  Försäkringskassan: 47 miljoner kronor
Total besparing i Örebro län
1 875 färre fall relaterat till rökning (t ex cancer, ischemisk
hjärtsjukdom, stroke, koloncancer, bröstcancer,
alkoholrelaterade sjukdomar).
Ø  Hälso- och sjukvårdens besparing: 116 miljoner kronor
Ø  Kommunen: 58 miljoner kronor
Ø  Försäkringskassan: 96 miljoner kronor
Handlings program
Ø Skapa bryggor mellan olika arenor
Ø Synliggör det vi gör idag
Ø Lyfta upp goda exempel
Handlingsplan
TE
Gemensamma
delmål
Kommunikationsplan
Långsiktiga
mål till 2025
Workshop 1
Ø  Att stödja och stärka den opinion som finns för
Tobacco Endgame lokalt, regionalt och nationellt.
Ø  Vilka delmål ser vi?
Ø  Aktiviteter kopplat till delmålen
Ø  Farhågor och förhoppningar med projektet
Tobaksfria dagen 31 maj 2017
Att öka kännedom om på vilket sätt invånarna i
Region Örebro län kan få hjälp att sluta röka, men också
förhindra så att unga börjar röka.
Tobaksfria dagen
Workshop 2
Ø  Uppföljning av aktivitetsplanen
Ø  Aktiviteter under v.47 Rökfria veckan
Download