Utkast till metod för smittspårning kring fall av klamydia via telefon

advertisement
Utkast till metod för smittspårning kring fall av klamydia via telefon •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fråga upp så det är rätt identitet till den man ringer till.
Presentation av mej. Vad jag heter, att jag är barnmorska/etc och ringer för
smittspårning.
Frågar upp om de har fått information från vc om varför jag ringer. Brukar även fråga
om de har haft klamydiasmittan tidigare någon gång.
Information om smittskyddslagen dvs:
Berättar om det ansvar man har och hur viktig man är när man blir föremål för
smittspårning. Att smittan ska spåras och att hon/han ska till mej uppge alla sexuella
kontakter senaste året. Trycker på att det är sexuella kontakter det gäller, alltså ej bara
samlag utan även oralsex, smeksex etc. Gäller med både män och kvinnor och även
fast man har använt kondom. Detta för att klamydia är mycket smittsamt och att man
troligen har fått det av någon som inte visste om att de hade smittan. Poängterar att
man inte får utelämna någon. Jag är intresserad av att få in alla. Om man inte vet vem
man hade sexuell kontakt med så uppger man i alla fall allt man vet om den
personen/personerna och när och var det var. Försöker i detta skapa en trygghet. Att
jag kommer i möjligaste mån kommer att skicka partnerbrev till dessa personer,
berättar om fördelarna med det mm.
Smittspåra ett år tillbaka även om man lämnat prov tex 6 månader tillbaka (ej lag på
det). Detta pga 10-15% av klamydiaproverna är falskt negativa.
Börjar oftast smittspåra närmast i tiden. Dvs den senaste sexuella kontakten först. Bind
upp samtalet vid högtider, festivaler, årstider etc. Uppge kön på kontakten. När i tiden
smittöverföring var möjlig. Kondom?
Ber index titta igenom sin telefonbok (mobil) om man kommer på någon som man har
glömt. Eller kollar av facebook etc. Detta görs med fördel medan jag letar adresser via
internet.
Frågar upp om de tror att adresserna som jag har hittat stämmer.
Om fler än tre kontakter/år fråga efter PRANK. Ge som förklaring att –”Jag förstår att
man kan bli ställd när någon frågar vad man har gjort senaste året, så därför vill jag
ställa en del kompletterande frågor:
P: Platser. Syftar till att kartlägga vart patienten har befunnit sig de senaste 12
månaderna: Semester? Krogmiljö? Marknader? Festivaler? Utflykter?
Internetdejter?
R: Relation. Kartlägga patientens relationer; Pojkvän/flickvän? Klasskamrater?
Kollegor? One night stands? Vänner?
A: Alfabetisk ordning: Gå igenom hela alfabetet A-Ö och fråga patienten om han eller
hon har haft någon sexpartner vars namn börjar på respektive bokstav.
N: Nätverk: Vilka nätverk har patienten befunnit sig i? Kompiskrets? Föreningar?
Fritidsaktiviteter (kör, kurser etc)? Har patienten haft sex med någon i de
nämnda nätverken?
K: Kronologi Gå igenom de senaste 12 månaderna av patientens liv, har det hänt något
Extra minnesvärt som gör att patienten minns fler sexpartners? Bröllop?
Examen?
Vid ”okänd person” fyll i all information som du fått om kontakten. Bra vid anmälan
till smittskyddet.
Har man någon kompis som vet vem kontakten är?
Tidigare bostadsort i Sverige? Ev dialekt? (ex, kommer från skåne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Information om familjen som föräldrar, namn syskon, föräldrars yrken mm.
Person som ej kommer från Sverige, vilket är deras ursprungsland? Asylsökande?
Nickname på communites, chattar som exv Apberget, Lunarstorm, porrigt.se
Idrottare, vilken sport? Namn på laget? Nummer på tröjan?
Musiker?/bandets namn?
Arbetsplats? Yrke? Skola? Utbildningsinriktning? mm.
Bilar, färg och modell?
Hemligt telefonnummer? Smittskyddet kan söka även på dessa.
Utseende?
Vistats på behandlingshem, var?
Om personen varit hemma hos kontakten, beskrivning av området, huset, nära viss
station, buss, affär, park etc.
Om de ej kommer på någon fler kontakt, ger jag smittspårningens mobil att ringa eller smsa
till.
Sen försök till ett motiverande samtal. Hur tänker du att du ska göra för att inte riskera att bli
smittad igen? Hur viktigt är det att inte få en smitta igen? Att inte smitta någon annan? Att
inte få ett oplanerat barn? etc. Kondomprat. Prata positivt om kondomen, fokusera på fördelar
i stället för nackdelar. Trygghet, omtanke mm. Mål att tycka aatt konom är viktigt att
använda. Att vid tillfällig sex inte fråga och diskutera om kondom ska användas, utan bara
använda den. Träning krävs.
Download