Många unga använder inte kondom, men säger sig

Unga och kondomer
Ny forskning presenteras i Malmö
Många unga använder inte kondom – varför?
Många unga ser samtidigt positivt på den som föreslår
kondom.
Veronika Halvarsson arbetar på Sociologiska Institutionen, Stockholms
universitet. Hon har de senaste åren arbetet som projektledare för MISEXprojektet, som är en omfattande studie av ungdomars och unga vuxnas
sexuella beteende. Studien syftar till att kartlägga ungas sexuella kontaktmönster samt analysera effekterna av olika förebyggande åtgärder. Detta
inkluderar även rådgivning och MI-samtal som förebyggande metod.
Den 5 december kommer Veronika till Malmö för att föreläsa kring ungas
kondomanvändning. Hon kommer även att presentera resultaten från en
nyligen genomförd intervjuundersökning.
Tid
Onsdagen den 5 december kl. 14.00 –16.30
Plats
Anatomiska teatern, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Inga-Marie Nilssons
gata 46 (tidigare ingång 35)
Anmälan
Anmälan senast den 23 november till Mikael Hammarskjöld, Enheten för
folkhälsa och social hållbarhet.
E-post: [email protected]
Telefon: 044 – 309 32 04
Karta
Anatomiska teatern, SUS
Välkommen!
Forum sexuell hälsa och Enheten för folkhälsa och social hållbarhet