Smittspårning - Eva Lejelind

advertisement
Smittspårning, prevention
Eva Lejelind kurator
Venereologmottagningen
Akademiska sjukhuset
Smittspårning
partnerspårning
partner notification
smittspårning
contact tracing
kontaktspårning
kontaktuppföljning
partnerutredning
Smittspårning
Epidemiologisk metod att finna personer som kan vara
smittade
Integrerad del i det psykosociala och medicinska
omhändertagandet,
Se patienten som en resurs.
Identifiera och behandla infekterade personer.
Förhindra att fler människor blir smittade.
Förhindra komplikationer genom tidig behandling.
Arbeta med rådgivning ”counselling”, informera och
öka kunskaperna om STI.
Ett väl genomfört smittspårningssamtal
kan leda till
Ökad kunskap hos patienten och lägga tillrätta
missuppfattningar om smittvägar etc.
Förstärkt självförtroende
Förstärkt ”säkrare sex beteende”
Viktigt vid smittspårning
Kunskap om lagar och föreskrifter
Goda medicinska kunskaper
Kunskap om sexualitet
Medvetenhet om egna värderingar rörande sexualitet
Bra samtalsmetodik
Förutsättning - Ram
Avstängd telefon
Stängd dörr - upptagetlampa på
Inte fler personer i rummet
Använd inte anhöriga/kompisar som tolk
Genomför samtalet koncentrerat
Smittspårningssamtalet
Förklara syftet och hur det går till
Informera om sekretess gentemot partner och
förvaring av uppgifter
Visa empati – inte pekpinnar/moraliserande eller
medlidande
Könsneutral ingång – fråga om partner, inte hon/han
Definiera vad som menas med ”sexuell kontakt”
Hur långt bakåt i tiden ska man smittspåra?
Olika sätt att kontakta partner
Patienten själv meddelar partner, smittspårare följer
upp med ev. partnerbrev eller telefonsamtal.
Smittspårare kontaktar genom telefonsamtal eller
partnerbrev, anonym avs.
Smittskyddsläkare kontaktar
Tänk på; sekretess, uppföljning av partner
Sexualanamnes, sexualteknik
Ovana att prata om sex
Upprepa syftet med samtalet, -provtagning riskbedömning
Skam, skuld
Varför drabbas just jag?
Jag ska aldrig mer ha
sex.
Vad ska andra tro?
Rädd för att ha smittat
andra.
Lägga ifrån sig skulden
Hinder, svårigheter
Riskbruk/Missbruk av alkohol, droger
Relationsproblem
Osäker i sin sexuella identitet
Oro för andra STI/HIV
Se patienten!
”utomlands kan man ta semester
från allt –också från kondomer”
Prevention
*Motiverande samtal, MI
*Empati och samarbete
med patienten
*Patientens motivation
och argumentation
*Det är patienten som
formulerar sina åtgärder,
mål
Kondominformation – manual
1) Är det OK att vi pratar om hur det är att använda kondom?
2) Berätta vad du tycker och tänker om att använda kondom!
Informera efter tillstånd, fakta som är relevanta utifrån vad patienten sagt.
3) Vad tänker du om det?
4) Vilka svårigheter kan finnas med att använda kondom?
5) Vilka fördelar finns med att använda kondom?
Sammanfatta det som hittills sagts.
6) Hur viktigt är det för dig att från och med nu inte få någon sexuellt överförbar infektion?
7) Vad är det som gör att du sätter den siffran och inte en lägre siffra?
Sammanfatta det som förstärker det viktiga med att skydda sig.
8) Om du skulle bestämma dig för att skydda dig mer noggrant,
hur säker är du på att klara ditt mål?
9) Vad är det som gör att du sätter den siffran och inte en lägre siffra?
Sammanfatta det som stärker självkompetensen.
10) Vad kan du göra för att använda kondom när/om du önskar det?
Om patienten uttrycker speciella svårigheter, erbjud kuratorssamtal.
Download