Anmälningspliktiga tarmsjukdomar och sexuell smitta

advertisement
Smittskyddsläkaren
2014-08-22
Anmälningspliktiga tarmsjukdomar och sexuell smitta
Detta skrivs med anledning av fall av tarmsjukdomar som har spridits sexuellt och
efterföljande diskussion med Venhälsan kring rutiner för smittspårning och ansvar.
Följande tarmpatogener är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen: E. Histolytica,
campylobacter, salmonella, cryptosporidium, EHEC, giardia, hepatit A, hepatit E, shigella,
tyfoid- och paratyfoid.
Tarmbakterier sprids i första hand fekalt-oralt på grund av dålig handhygien eller via intag av
direkt förorenad livsmedel inklusive vatten. Analt samlag eller oralsex kan också sprida
virus, bakterier och parasiter som finns i tarmen. Spridning av tarmsmitta finns väl beskrivet
och är känt bland män som har sex med män (MSM) men sker med all säkerhet även vid
andra sexuella relationer och är förmodligen underrapporterat.
Vid misstanke om sexuell smitta och fynd av någon av ovanstående tarmpatogener via
odling eller mikroskopi så ska detta handläggas på samma sätt som om personen fått smittan
via mat eller vatten. Det innebär att behandlande läkare ska informera patienten, efterhöra
eventuellt riskyrke, övrig epidemiologi och hushållskontakter. Behandlande läkare är också
ansvarig för smittspårning, som i detta fall även innebär frågor om sexuella kontakter, samt
provtagning och eventuell behandling.
Smittskyddsblad för patient och läkare finns på www.smittskyddstockholm.se  Smittskyddsblad.
Vid alla fall av anmälningspliktiga tarmsjukdomar bör sexuella kontakter efterfrågas
inom ramen för smittspårning. Denna uppgift kan utföras av kurator med vana vid
kontaktspårningsarbete av ”traditionella” sexuellt överförda infektioner.
Helena Hervius Askling
Bitr. smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm
Anders Blaxhult
Överläkare
Venhälsan
www.smittskyddstockholm.se
Download