Det infantila känslolivet,
• Förmåga till fysisk njutning och kroppskontakt
som inte är sexuell.
• Förmåga att känna total tillfredställelse.
• Förmåga att känna grundläggande trygghet.
• Förmåga att känna glädje av att både ta emot och
ge.
• Lust att förstöra.
• Behov av att kontrollera, kväva, hålla kvar.
• Lust att kleta och kladda.
• Lust att bita, sluka, slita sönder.
Vad är sexuell perversion?
• Det är ett försvar mot närhet, intimitet och
beroende, som ersätts av avpersonifiering och
fientlighet. Sex utan relation.
• Den är egocentrisk.
• Den perversa upphetsningen riskerar att
försätta personen i ett omdömeslöst tillstånd.
• ”En människa som drivs av sina lidelser
förlorar all besinning och kan jämföras med en
drucken eller vansinnig.”
• Goete. ”Den unge Werthers lidanden” 1774
Vem är inte förövare?
• Pedofiler som inte begår sexuella övergrepp.
• Barn med sexuella beteendeproblem.
Behandling (BUSA):
Beskriva övergreppen i detalj
Uttrycka känslor
Säga ifrån - gränser
Acceptera - gå vidare
Den unga förövaren
• Cirka 30% av sexualförövarna är yngre än 18
år.
• Genomsnittsåldern är 14 år.
• Cirka en tredjedel har själva utsatts för
sexuella övergrepp
• Mindre än 10% av de pojkar som blivit sexuellt
utnyttjade blir själva sexualförövare.
8
Utsatt av närstående
 Övergreppen pågår under längre tid.
• Dubbla känslor gentemot förövaren.
• Förmågan att förstå vad som är normal
kroppslig kontakt skadas.
• Förmågan att känna tillit skadas.
• Känsla att inte duga som man är.
• Kräver längre behandlingstid.
10
Ett barnrättsperspektiv.
• FNs Barnkonvention:
• Barnets rätt till information.
• Barnets rätt att uttrycka sin åsikt.
• Barnets rätt att om möjligt/lämpligt, få gehör
för sin åsikt.
Barnens frågor
12
13
De anhöriga, hur blir det för dem?
14
15