Sexuella övergrepp, gråzoner och sexuell integritet

Sexuella övergrepp, gråzoner
och sexuell integritet
I denna interaktiva föreläsning så pratar HOPP
Stockholm
om
vanliga
reaktioner
och
konsekvenser av sexuella övergrepp och hur
dessa påverkar sexualiteten, den sexuella hälsan
och integriteten. Med bakgrund mot detta så
diskuterar
vi
sedan
möjligheter
samt
problematiska aspekter av gråzoner och hur det
är kopplat till normer, erfarenheter och
föreställningar om både offer och förövare.
Syftet med denna föreläsning är att få
grundläggande information om hur sexuella
övergrepp påverkar en person, samt att öppet
och med högt i tak få tid och stöd att reflektera
vad det innebär i relation till offentliga och
personliga samtal om gråzoner och integritet.
Föreläsningen vänder sig till dig som i ditt arbete
eller engagemang arbetar med frågor kring
övergrepp, sexuell hälsa, sexualitet eller stöd och
rådgivning.
Föreläsning är ca 2 timmar inklusive paus.
Vänligen kontakta oss för prisförfrågan eller boka
oss på [email protected] eller ring 08-641
86 38.