Heldagsföreläsning
Onsdagen den 25 november 2015 klockan 9.00–16.00
Folkets hus i Göteborg
Olof Palmes Plats 3
Vi Finns!
Sexuella Övergrepp
Skam Skuld Straff
PROGRAM
9.00
Registreringen öppnar - kaffe/te och matig smörgås serveras
9.30 Välkommen till konferensen!
Lisa Björklund - kommunikatör ATSUB/Göteborg
9.40 Tonårspojkar som begått sexuella övergrepp: Hur ser deras liv ut som unga vuxna?
Sara Ingevaldson - Doktorand på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet
Saras forskningsprojekt följer upp en grupp om 45 unga män som när de var tonåringar begick sexuella övergrepp. Fokus är de unga männens egna upplevelser och uppfattning om konsekvenserna av att som tonåring identifierats som förövare. Föreläsningen kommer att behandla den första studien inom projektet; deras intima relationer och sexualitet som unga vuxna.
10.30 Paus med frukt
10.45 Hjälp vid oönskad sexualitet
Katarina Görts Öberg - Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut. Centrum för Andrologi & Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
CASM är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig profilering. Sedan april 2006 utreder, diagnostiserar och behandlas patienter med bland annat sexuella funktions-
störningar och sexuella avvikelser, vilket Katarina kommer att berätta mer om. Föredraget kommer också behandla Hjälptelefonen PrevenTell dit människor som känner att de tappat kontrollen över sin sexualitet, oroas över sina tankar eller är rädda för att göra sig själv
eller andra illa kan ringa.
11.30 Lunch på egen hand
Fortsättning på nästa sida aaaa
12.30 De mest hatade - om sexualbrottslingar och behandling
Börje Svensson - leg. psykoterapeut
Föreläsningen tar huvudsakligen avstamp i det arbete Börje Svensson under drygt tio år utfört på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Vilka är människorna bakom brotten och vill man förstå en sexualbrottsling? Är alla som begår sexualbrott mot barn pedofiler? Övergreppsspecifik behandling - vad är det? De anhöriga - hur blir det för dem?
14.00 Fika med kaffe/te samt något sött
14.15 Sexuellt våld - koppling till hälsa
Steven Lucas - Överläkare, Med Dr, Akademiska barnsjukhuset. Child Health & Parenting Research Group, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Internationellt visar forskning allt tydligare att utsatthet för våld och övergrepp under barn
domen är kopplad till psykisk och fysisk ohälsa. Hur ser det ut i Sverige? Steven Lucas berättar om resultat från studien Våld och hälsa som genomfördes av Nationellt centrum för kvinnofrid, med fokus på sexuella övergrepp som ett folkhälsoproblem.
15.50 Slut för denna gång
ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Avgiften för att delta under föreläsningsdagen är 290 kronor inkl. moms. Anmälan är bindande.
Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till den adress som du anger vid anmälan.
Vid förhinder kan ni skicka en annan representant, detta måste dock meddelas i förväg. Anmälan
kan endast göras via mejladress: [email protected]
Sista anmälningsdag är 20 november 2015
Uppge namn, arbetsplats, fakturaadress samt eventuell specialkost i anmälan.
Har du frågor – kontakta Lisa Björklund: 031-20 99 49.
www.atsubgbg.se
Heldagsföreläsning
Onsdagen den 25 november 2015
klockan 9.00–16.00
Folkets hus i Göteborg
Olof Palmes Plats 3