Sexuella övergrepp mot barn och unga, innebörder och konsekvenser.

–––
Sexuella övergrepp mot barn och unga,
innebörder och konsekvenser.
Spridning av resultatet:
Resultaten kommer att spridas på föreningars och förbundets hemsidor, i sociala medier och media av
projektledaren och VSSF.
Hur främjar projektet mänskliga rättigheter och jämställdhet?
Projektet tar tydlig utgångspunkt i barnrättsperspektivet och barnkonventionen och har som mål att barn
och unga ska få växa upp och utvecklas i trygga miljöer utan diskriminering, trakasserier och övergrepp.
Berörda föreningar ska efter projektet ha utvecklat sitt värdegrundsarbete. Det kommer att främja den
sociala och ekonomiska hållbarheten inom föreningen. Genom att samarbeta med VSSF (Västsvenska
simförbundet) som har 42 föreningar i Västra Götaland så når vi flera olika åldersgrupper, kön,
nationaliteter och minoriteter av olika slag.Tillsammans kan vi därmed stärka och utveckla arbetet med
mänskliga rättigheter genom att motverka kränkningar och sexuella övergrepp på barn och unga inom
idrotten.
Ansvarsområden:
Sportfront står för utbildningsinsatsen och material.
Föreningens åtagande är att stå för lokal och fika med enklare lunch under utbildningsdagen (gärna på
plats). Det finns 25-30 platser /utbildningstillfälle. Vid fler deltagande så är det möjligt att genomföra
utbildningen på två (2) tillfällen. Obs! Avbokningsavgift vid sen avanmälan = 200 kr/person.
Utbildningstillfällen under 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lördag 28/2 kl 10.00-16.30
Lördag 14/3 kl 10.00-16.30
Lördag 28/3 kl 10.00-12.00 VSSF
Lördag 18/4 kl 10.00-16.30
Lördag 9/5 kl 10.00-16.30
Lördag 23/5 kl 10.00-16.30
Lördag 6/6 kl 10.00-16.30
Lördag 22/8 kl 10.00-16.30
Lördag 5/9 kl 10.00-16.30
Lördag 19/9 kl 10.00-16.30
Lördag 3/10 kl 10.00-16.30
Lördag 17/10 kl 10.00-16.30
Lördag 7/11 kl 10.00-16.30
Lördag 21/10 kl 10.00-16.30
Projektledare : Marie Clasgård
Kontaktperson VSSF : Magnus Hansson
[email protected] 0735-420609
[email protected] 031-20 56 37
0735-420609