Rapportering av fel och brister SoL, LVU, LVM och LSS

Rapportering av fel och brister SoL, LVU, LVM och LSS
Ditt namn
Den enhet du arbetar i
Din mailadress (om du vill ha återkoppling)
Vem gäller anmälan (brukare)
Brukarens födelseår
Händelsedatum
Upptäcktsdatum
Tid
Vad gäller rapporten
Beslut ej verkställt (beviljad insats utförs ej)
Brister i bemötande (ej respekt för självbestämmande, integritet, värdighet)
Brister i dokumentation (ex. avsaknad, felaktig, ej kommunicerad)
Brister i informationsöverföring
Brister i personlig omvårdnad (ex. hygien, matsituation, förflyttning, bryta isolering)
Brister i rättssäkerhet (ex. utebliven fullföljdshänvisning)
Brister i tillsyn
Ekonomiskt övergrepp (ex. stöld av pengar, ägodelar, förskingring, utpressning)
Fysiska övergrepp (ex. slag, nyp och hårda tag)
Brott mot sekretesslagen
Psykiska övergrepp (ex. hot, bestraffningar, trakasserier, kränkningar)
Sexuella övergrepp (ex. verbala kränkningar och sexuella gränsöverskridanden)
Utebliven insats
Överskriden handläggningstid
Beskriv kortfattat händelsen och konsekvensen för brukaren samt redan vidtagna åtgärder
Förslag till åtgärder
Blanketten lämnas till närmaste chef.