Klamydia Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia

advertisement
Klamydia
Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och sprids i samband med sexuella
kontakter.
Statistik
Uppdaterad statistik publiceras löpande på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Symtom
Bakterien kan förekomma i urinröret, i slidan/livmoderhalsen, i ändtarm och svalg. Klamydia kan
överföras vid orala, vaginala och anala samlag.
Det är mycket vanligt att klamydia inte ger några besvär alls och du kan därmed riskera att smitta
andra om du själv inte är medveten om att du har infektionen.
Om du får symtom kommer de oftast en till två veckor efter smittotillfället och består oftast av:
• Sveda när du kissar
• Flytningar från urinröret, slidan eller ändtarmen
Provtagning
För att påvisa klamydia tas ett urinprov eller ett bakterieprov från urinröret, livmodershals, svalg
och/eller ändtarm. Provtagningsställe sker utifrån sexuell praktik.
Behandling
Klamydia behandlas med antibiotika.
Partnerkontroll
Klamydia lyder under smittskyddslagen, så de du har haft sex med under det senaste året, måste
undersökas. Om du har fått klamydia får du därför lämna uppgifter om vilka sexpartners du har/haft
till den person som sköter den så kallade smittspårningen eller partneruppföljningen. I en
smittspårning uppges aldrig ditt namn till de som blir kontaktade.
Följdsjukdomar
Obehandlad klamydia kan orsaka äggledarinflammation vilket ökar risken för sterilitet och
utomkvedshavandeskap. Klamydia kan också leda till bitestikelinflammation med risk för sterilitet,
samt prostatainflammation. Även ögoninflammation och ledbesvär kan förekomma.
Hur skyddar du dig?
Kondom är bästa skyddet mot klamydia.
Gör det till en vana att använda kondom, vagianal kondom eller slicklapp med tillfälliga sexpartner
eller när du inleder en ny relation. Inleder du en relation kan ni tillsammans använda kondom minst
tre månader in i relationen. Under tiden kan ni testa er tillsammans och utesluta att någon av er har
en infektion som exempelvis gonorré eller klamydia. För vissa sexuellt överförda infektioner, som
syfilis och hepatit, kan det dock dröja upp till tre månader efter ett smittillfälle innan test, helt säkert,
kan påvisa infektionen. Fortsätt därför med kondom tills ni efter tre månader testar er. Är båda då
negativa, det vill säga inte har någon könssjukdom, kan ni om ni är överens om det, avstå från
kondom inom relationen.
Läs mer om klamydia hos Folkhälsomyndigheten eller hos Smittskydd Västra Götaland där det bl.a.
finns patientinformation och information om smittspårning. Faktablad om klamydia på olika språk
finns här.
Download