KTH | ID3007 Forskning i artificiell intelligens 15,0 hp

advertisement
ID3007 Forskning i artificiell intelligens 15,0 hp
Research in Artificial Intelligence
Kursplan för ID3007 giltig från VT11, utgåva 1.
Lärandemål
- förstå och använda AI tekniker
- känna till tidigare och pågående forskning in AI-området
- känna till och utnyttja svagheter och styrkor inom olika AI områden
- förstå och korrekt applicera olika AI metoder
- applicera AI metoder på egen forskning
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen fördjupar kunskaper och ger praktiskt erfarenhet i artificiell intelligens, samt ger insyn i pågående forskning i
olika AI områden, vilket inkluderar:
Knowledge Representation
Search Methodologies
Inference and Resolution for Problem Solving
Rules and Expert Systems
Machine Learning
Neural Networks
Genetic Algorithms
Planning / Planning Methods
Fuzzy Reasoning
Intelligent Agents
Kursupplägg
Undervisningsspråk engelska
Behörighet
Grundläggande AI-kurs eller motsvarande
Kursplan för ID3007 giltig från VT11, utgåva 1.
Sida 1 av 2
Litteratur
Artificial intelligence illuminated
Ben Coppin, 2004
Publisher: Jones & Bartlett Learning; 1 edition (April 5, 2004)
Forskningsartiklar
Examination
Krav för slutbetyg
Obligatoriska eminarier
Konferensbidrag som presenterar användning av AI teknik i egen forskning
Kursplan för ID3007 giltig från VT11, utgåva 1.
Sida 2 av 2
Download