Nyheter från
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Akademiska laboratoriet
2015-06-29
Begränsad service för epidemiologisk typning av bakterier under semesterperioden
Under vår semesterperiod kommer, epidemiologisk typning av bakterier med användande av så
kallad AP-PCR och PFGE (pulsfält), under följande veckor utföras vid hänvisningslaboratorium.
Beställare som får svar i COSMIC påverkas inte. Beställare som erhåller papperssvar får svar
direkt från hänvisningslaboratoriet.
Agens
Gramnegativa bakterier
Grampositiva bakterier
16S rRNA bestämning
Tidsperiod
v28 – v33
v30 – v32
v30 – v32
Åke Gustafsson
Sektionschef
018-61102 93
AL11396-2
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Hänvisningslaboratorium
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
CCUG, Göteborg.