Smittskydd vårdhygien
http://plus.rjl.se/smittskydd
Bakterier
• Bakterierna på kroppen är minst tio gånger fler
än våra egna celler: 100.000 miljarder. (100
biljoner) Det finns 6 miljarder människor på jorden
• Vi har över tusen olika sorters bakterier på oss.
• Normalfloran i tarm, på hud och slemhinnor
väger ca 2 kg!
Smittskydd vårdhygien
Smittor inom vård
Normalflora
Multiresistenta bakterier
Hud –
Hud
Tarm
Smittskydd vårdhygien
S.aureus
E.coli
Klebsiella
Enterokocker
Tarm
S.aureus (MRSA)
E.coli (ESBL)
Klebsiella (ESBL)
Enterokocker (VRE)
Förekomst och egenskaper
Normalflora
Multiresistenta bakterier
Alla människor
Bärarskap
Skyddar mot infektioner
Matsmältning m.m.
Allt mer förekommande
Import och horisontell spridning
Antibiotika tryck
Orsakar infektioner om de
hamnar på fel ställe!
Smittskydd vårdhygien
Bärarskap
Orsakar infektioner om de
hamnar på fel ställe!