Patientinformation

advertisement
Smittskydd Halland
Patientinformation
ESBL- bildande bakterier som är motståndskraftiga mot vissa antibiotika
Vad är ESBL?
ESBL är ingen sjukdom utan en typ av bakterie. ESBL står för Extended Spectrum Beta-Lactamases och är ett
ämne (enzym) som bakterien bildar. Oftast rör det sig om helt vanliga tarmbakterier som har förvärvat den
här egenskapen. Enzymet bryter ned vissa antibiotika. Det gör att bakterien blir motståndskraftig
(resistent) mot våra vanligaste antibiotika.
Blir man sjuk av ESBL?
Det vanligaste är att dessa bakterier finns i tarmen utan att orsaka någon infektion. Man är då endast
"bärare" av bakterierna. Precis som vanliga tarmbakterier kan de ibland orsaka sjukdom. Vanligast är
urinvägsinfektion, men i sällsynta fall även allvarligare infektioner. Man blir inte mer infektionskänslig för
att man är bärare av ESBL.
Hur behandlas ESBL?
Enbart bärarskap av ESBL-bildande bakterier behandlas inte. Orsakar bakterierna en infektion går den
idag att behandla, men man måste använda speciella antibiotika som fungerar mot just den aktuella
bakterien. Vanligt penicillin ”biter” till exempel inte på denna typ av bakterie. Om du söker sjukvård är det
därför viktigt att du berättar för personalen att du är bärare av ESBL-bildande bakterier. Detta för att du
ska få rätt behandling.
Kan bakterierna försvinna?
I nuläget finns inget säkert svar. Hur länge man är bärare av ESBL-bildande bakterier varierar och går inte
att förutsäga i enskilda fall. Bakterierna kan vara borta i en odling för att åter finnas där vid nästa
provtagning.
Hur sprids ESBL-bildande bakterier?
Bakterierna sprids via händer som förorenats vid till exempel toalettbesök. Störst är risken om du har
diarré, vätskande sår eller kateter. Bakterien kan också överföras via mat och vatten som förorenats med
tarmbakterier, framförallt vid utlandsresa eftersom ESBL är vanligare i många länder utanför Sverige.
Följer du råden nedan så är risken liten att du skall smitta andra. Du kan leva precis som vanligt i hemmet,
i skolan/förskolan, på arbetet, och vid andra sociala kontakter (även vid nära och intim kontakt).
Hur ska jag göra för att minska smittspridning?

Var alltid noga med handtvätt efter toalettbesök och innan du handskas med mat.
Använd gärna flytande tvål och egen handduk.

Om Du har sår eller kateter: Tvätta händerna noga efter att du skött om dessa.

Om du har diarré: Rengör kranhandtag, spolknopp och toalettring och ta bort all synlig förorening
med vanligt rengöringsmedel. Var extra noga med handhygienen.
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Tel. 035-13 16 07
Fax: 035-13 06 08
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd
Download