Smittväg ESBL smittar genom direkt eller indirektkontakt smitta och

advertisement
Handlingsplan ESBL Oktober 2013
Smittskydd/Vårdhygien
Smittväg
ESBL smittar genom direkt eller indirektkontakt smitta och även via förorenade
livsmedel, fekal-oral smitta.
Riskfaktorer
Följande riskfaktorer innebär hög risk för spridning av ESBL-bildande bakterier






Diarré
Urinkateter (KAD) eller suprapubiskateter
Feces- eller urininkontinens
Bukdränage eller fistlar
Öppna vätskande sår framför allt i buk/genitala området
Trakeostomi/gastrostomi
Sida 1 av 1 
Download