Inledning - Otto Cars

advertisement
Varför är vi oroliga för ESBL?
Varför är vi oroliga för ESBL?
•Den genetiska dynamiken
•Spridningsvägar fecalt-oralt
livsmedel
vård/omsorg
•Kostnaderna
•Bristen på antibiotika
•De medicinska konsekvenserna
ESBL (CTX-M) producing Enterobacteriaceae
2001-2002
Endemicity
Sporadic reports
2007
Endemicity
Sporadic reports
2005
Muhimbili hospital
Dar es Salaam, Tanzania
The survival of the fit
Gut carriage of ESBL+ E. coli, Spain
14
12
10
8
6
4
2
0
1991
Rectal - healthy
volunteers
2003
Faeces, outpatients
Faeces, in
patients
Valverde et al. ,J Clin Microbiol. 2004; 42; 4769
Antibiotikaresistensfrån genetik till politik
Vi importerar resistens!
Ciprofloxacinresistens i sekretodlingar hos
Gramnegativa bakterier
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
E.coli
Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter
Tsunamipatienter
Övriga
Örtquist, Läkartidningen nr 48, 2005
Antibiotika
• Enorma medicinska
vinster
Minskad sjuklighet och
dödlighet i bakteriella
infektioner
Förutsättning för
modern sjukvård
•
•
•
•
Avancerad kirurgi
Cytostatikabehandling
Transplantationer
Neonatalvård
Inadekvat Antibiotikabehandling
En riskfaktor for mortalitet
hos kritiskt sjuka patienter
Prospektiv studie på 2000 patienter i intensivvård
655 patienter med infektioner
Inadekvat antibiotikabehandling (22.5%)
Mortalitet 42%
Kollef et al Chest:115:462,1999
Adekvat antibiotikabehandling
Mortalitet 17.7%
Toppen av isberget…
Intensivvård
Sjukhus
Samhället
Mikrobiell ekologi
Nya antibakteriella
läkemedelsmolekyler godkända i
USA 1983-2002
From Kaplan, Laing et al., Priority medicines for Europe and the world, 2004
Den rådande paradoxen
Läkemedelsutveckling
Antibiotikaresistens
Sjuklighet
Mortalitet
Kostnader
Introduktion av nya antibiotikaklasser
Trimetoprim
Streptogramins
Israel :3% av all sjukhusmortalitet är relaterad till
multiresistenta
Gramnegativa bakterier
Quinolones
Lincosamides
Chloramphenicol
Tetracyclines
(Carmeli 2006)
Macrolides
Glycopeptides
Aminoglycosides
Lipopeptides
Penicillins
Oxazolidinones
Sulphonamides
1930´s
1940´s
1950´s
1960´s
1970’s
1980´s
1990´s 2000´s
Behöver vi nya sjukhus?
Hur kommer
resistensläget
se ut år 2017?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards