Lathund för screening av ESBL

advertisement
Handlingsplan ESBL Oktober 2013
Smittskydd/Vårdhygien
Lathund för screening av ESBL
Detta gäller för patient som ska läggas in på sjukhus i Sörmland.
Patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på sjukhus, vårdhem eller liknande
utanför Sverige, skall prov tas avseende multiresistenta bakterier.
Vid känt utbrott på annan sjukvårdsinrättning inom Sverige kan även screening bli
aktuellt.
Patienter som screenas avseende ESBL bör i avvaktan på odlingssvar vårdas på
enkelrum med eget hygienutrymme om riskfaktorer* hos patienten föreligger. Vid
all vård ska god följsamhet till basala hygienrutiner tillämpas.
* Riskfaktorer
Följande riskfaktorer innebär högre risk för spridning av ESBL-bildande
bakterier:
 KAD eller suprapubiskateter
 Feces- och/eller urininkontinens
 Bukdränage eller fistlar
 Öppna vätskande sår framför allt i buk/genitalområdet
 Trakeostomi/gastrostomi
 Diarréer
ESBL- screening
Slutenvården
Vårdad utomlands senaste 6 månaderna
JA
Vårdad på annat sjukhus i Sverige senaste
6 månaderna
Nej
Odling Var?
Provtagnings material




Feces
Urin från KAD (eller suprabubis)
Sår
Infart eller annan kostgjord
kroppsöppning
eSwab (rosa kork). Urin sterilt plaströr
En remiss (blå kant) räcker till flera ESBLprover.
Märk ESBL ruta samt skriv i diagnosrutan
ESBL- screening.
Annan frågeställning
Önskas rutinodling krävs nytt prov och ny
remiss
Sida 1 av 1 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards