ESBL

advertisement
ESBL
Andra upplagan
Information till patienter och närstående
Vad är ESBL?
ESBL ( Extended Spectrum BetaLaktamases) är inte en sjukdom
utan en tarmbakterie, vanligtvis E.coli eller Klebsiella
pneumonie, som är motståndskraftig emot flera antibiotika.
Antibiotikabehandling utgör en risk för uppkomst och spridning
av ESBL.
Kan man bli sjuk av ESBL?
Oftast finns bakterien i tarmen utan att ge upphov till sjukdom.
Ibland kan dock ESBL orsaka infektion och då vanligen i
urinvägarna.
Hur behandlas infektion med ESBL?
Finns bakterien i tarmen utan att ge sjukdom skall den inte
behandlas.
Problemet med ESBL är att man inte kan använda vanlig
antibiotika för att häva infektionen. Man har färre antibiotika att
välja mellan varför behandlingen blir mer komplicerad.
Hur blir man smittad?
Eftersom bakterien finns i tarmen sker smittspridning oftast via
händer, som förorenats efter toalettbesök. Smittan kan även spridas
via andra föremål som förorenats. Utomlands kan bakterien finnas i
den mat man äter och man blir på så vis smittad.
Har man inte sår, diarré eller urinkateter, är risken liten för att en
bärare av ESBL smittar andra. Detta gäller även vid intima
kontakter.
Hur ska du göra för att inte smitta dina närstående eller
andra personer?
Var noga med handtvätt efter toalettbesök och innan du lagar mat.
Använd flytande tvål och egen handduk.
Har du sår eller urinvägskateter är det viktigt att tvätta händerna
efter skötsel av dessa.
Om du har diarré skall du rengöra kranar, tvättställ och toalett med
rengöringsmedel efter toalettbesök. Efter rengöring skall händerna
tvättas noggrant. Duscha i stället för att bada om du har diarré, sår
eller urinvägskateter. Rengör duschutrymme eller badkar efter
duschningen med rengöringsmedel. Tvätta händerna noga efter
rengöringen. Använd gärna handsprit.
Hur ska du göra då du söker sjukvård t ex vårdcentral
eller sjukhus?
Det är viktigt att du talar om att du är eller har varit bärare av
ESBL. Detta för att du ska få bästa möjliga vård och vid behov rätt
antibiotikabehandling, samtidigt som risken för smittspridning
minimeras.
Kan du ta emot besök hemma och på sjukhuset?
Det finns inga hinder för att ta emot besök eller träffa personer på
andra platser.
Kan du bli av med ESBL?
Det går inte att förutsäga hur länge man bär på ESBL. Bakterierna
kan finnas kvar under lång tid.
Falun 2009-02-16
För Smittskyddsenheten/Vårdhygien i Dalarnas län.
Anders Lindblom
Annica Blomkvist
Marianne Janson
Bodil Petersén
Smittskyddsläkare
Hygiensjuksköterska
Hygiensjuksköterska
Smittskyddssköterska
023-49 23 26
023-49 03 22
023-49 02 75
023-49 07 84
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards