Bild 1

advertisement
Särskilt smittsamma vårdtagare
Utbildning hygienombud
2015
Smittskydd och Vårdhygien
Aktuella sjukdomar
•
•
•
•
•
•
Tuberkulos
Influensa
Bältros/vattkoppor
Vinterkräksjuka (Calicivirus)
Clostridium difficile
Multiresistenta bakterier
(ESBL, MRSA, VRE)
Smittskydd och Vårdhygien
Symptom som kan innebära
smittsamhet
• Hosta, ibland med feber – influensa,
tuberkulos
• Diarré – vinterkräksjuka, rotavirus,
Clostridium difficile
• Sår och vätskande eksem – MRSA
• Utslag – bältros
Smittskydd och Vårdhygien
Alla kan bära på smitta
• Alla smittämnen behöver inte ge
symptom (tuberkulos, resistenta
bakterier med flera)
• Viktigt att vi genom inarbetade rutiner
hindrar att föra smittan vidare till andra
vårdtagare och att själva bli smittade
Smittskydd och Vårdhygien
Vem kan bli smittad?
• Alla kan bli smittade
• Normalflora i tarm och på hud skyddar,
kan störas av antibiotikabehandling
• Nedsatt immunförsvar av sjukdom,
behandling, dålig nutrition
• Smittdosen har betydelse
Smittskydd och Vårdhygien
Diarré
•
•
•
•
•
Direkt och indirekt kontaktsmitta
Handtvätt med tvål och vatten
Handsprit
Vårdtagaren på sitt rum (om det går)
Sjuk personal hemma till 24 timmar
efter symptomfrihet
Smittskydd och Vårdhygien
Hosta +/- feber
• Droppsmitta, luftburen smitta
• Kontaktsmitta, tagställen – när det
gäller virus/bakterier – handsprit
• Många äldre har långdragen hosta med
slem. Ofta orsakad av KOL/kronisk
bronkit. Man bör tänka tuberkulos
ibland
Smittskydd och Vårdhygien
Utbredda sår
•
•
•
•
Direkt och indirekt kontaktsmitta
Handsprit
Odling bör tas innan antibiotika sätts in.
Ibland bör man odla/screena ändå,
särskilt om vårdtagaren vårdats
utomlands senaste halvåret
Smittskydd och Vårdhygien
Hudutslag
•Mässling
•Röda hund
•Vattkoppor/bältros
•Herpes simplex
•Skabb/löss
Smittskydd och Vårdhygien
Vattkoppor/bältros
 Virus stannar kvar i kroppen
efter vattkoppor
 Reaktiveras (jmf herpes)
 Lokal/halvsidig eller generell
 Direktkontakt smittar
mottagliga individer, får
vattkoppor
 Smittsam tills blåsor torkat
in
 Personal - täck blåsor med
kläder
Blodsmitta
Resistenta tarmbakterier
Här kan också smittspridning ske
Tas upp på andra lektioner
Smittskydd och Vårdhygien
Download