Forskningens dag på DS

advertisement
Forskningens dag på DS
10 november
Ny teknik
9:30
Inledningstal Stefan Jacobson, VD
9:40
Ny teknik i vården Max Gordon, läkare, Ortopedkliniken
9:50
Artificiell intelligens för analys av ortopedisk traumaröntgen Jakub Olczak, läkarstudent, KI DS
10:05 Spoldroppsarm främjar mobilisering hos urologpatienter Tina Back, sjuksköterska, Urologi
10:20 Irreversibel elektroporation (IRE) av levertumörer Petter Fruhling, läkare, Kirurgi
10:35 Sensorbaserad teknik - mer än bara ett hjälpmedel Anna Olsson, arbetsterapeut, Rehab
10:50 Paneldiskussion om ny teknik i vården moderator: Max Gordon
11:15 Lunchsmörgås serveras - anmäl att du önskar smörgås senast 6 november!
Anmäl dig på DSnet (intranätet) > FoUU > Forskning
Nya arbetssätt
11:30 Nya arbetssätt i vården Lena Martin, kvalitetsstrateg, Sjukhusledningen
11:40 Att tillämpa evidensbaserad vård Anne-Marie Boström, sjuksköterska, Danderydsgeriatriken
11:55 Omvårdnadskonsult – ett nytt stöd till vårdavdelningar Eva Barkestad, sjuksköterska, Intensivvård
12:10 Personcentrerad vård på en multiprofessionell mottagning Gudrun Evén, sjuksköterska, Akuten
12:25 Paneldiskussion om nya arbetssätt i vården moderator: Lena Martin
12:45 Postervandring – snabba presentationer om forskning och utveckling på DS
Kom och lyssna och ställ frågor till posterutställarna!
Hjärta och kärl
13:30 Hjärt- och kärlforskning på DS Mårten Rosenqvist, läkare, Hjärtkliniken
13:40 Hög risk för hjärtsvikt vid diabetes och förmaksflimmer Stelios Karayiannides, läkare, Medicin
13:55 Behandling av kranskärlsförträngning Jonas Persson, läkare, Hjärtkliniken
14:10 Förbättra för patienter med Akuta Koronara Syndrom Fredrik Högberg, sjuksköterska, Hjärtkliniken
14:25 Kardiovaskulära effekter av e-cigaretter och snus Lukasz Antoniewicz, läkare, Medicin
14:40 Paneldiskussion om hjärt- och kärlsjukdomar moderator: Mårten Rosenqvist
14:50 Avslutning
Välkommen till aulan hela dagen eller delar av dagen!
Download