Norrländska läkemedelsdagar

advertisement
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna
inbjuder till
Norrländska läkemedelsdagar
9-10 februari 2016
på
Umeå Folkets Hus
Tisdagen 9/2
10:00 - 11:45
KOL
Moderator: Bo Sundqvist, informationsläkare, läkemedelskommittén i Västerbotten
 KOL är ocoolt- Men det finns mycket vi kan göra för patienterna
Thomas Sandström, professor och överläkare, medicincentrum Lungsektionen
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
 Fysioterapi och KOL
Karin Wadell, fysioterapeut och docent medicincentrum Lungsektionen Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå
11:45 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:45
Lågt blodsocker till varje pris?
Moderator: Kristina Seling, ordf. i läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen
 Diabetesbehandling av äldre
Mikael Lilja, distriktsläkare, med dr FoU, Region Jämtland Härjedalen
 Nya och gamla diabetesläkemedel. Hur gör vi praktiskt och vilken evidens finns?
Stefan Jansson, med dr, spec. i allmänmed, distriktsläkare Brickebackens Vårdcentral
Örebro
14:45 - 15:15 Kaffe
15:15 - 17:00
Jobbigt eller farligt inom urologi
Moderator: Sven Hagnerud, f.d. ordf. i läkemedelskommittén i Norrbotten
 Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos män
Hans Hedelin, överläkare och docent, Urolog Kungsbacka
 PSA-screening
Ove Andrén, överläkare och verksamhetschef, Universitetssjukhuset i Örebro
 Synligt blod i urinen kan vara cancer tills motsatsen är bevisad, och skall utredas
skyndsamt.
Amir Sherif, överläkare och docent. Urologsektionen, Norrlands Universitetssjukhus i
Umeå
 Avslutande diskussion -urologi
19:00
Gemensam middag - Äpplet
Onsdagen 10/2
08:00 – 09:45
Att sova eller inte sova
Moderator: Bertil Ekstedt, ordf. i läkemedelskommittén i Västerbotten
 Sömnens betydelse för ett friskt liv
Lena Leissner, överläkare, sömnforskare samt specialist i neurologi, klinisk
neurofysiologi och sömnmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro
9:45 - 10:15
Fika
10:15 – 12:15
Parallella seminarier
Alla föreläsningar genomförs i två omgångar så att alla har möjlighet att se två föreläsningar.
Föreläsningarna hålls mellan 10.15 – 11.10 samt 11.20 – 12.15.
Lokaler för respektive parallellt seminarium meddelas i din kallelse.

Handlar dina patienter sina läkemedel på rätt sätt?
Marie Kerttu, farmaceut/utredare, Läkemedelsverket
Moderator: Martin Enander, Informationsläkare, familjeläkare, HC Centrum,
Läkemedelsenheten Västernorrland

Osteoporos – När skall man börja och sluta behandla?
Anna Ramnemark, specialistläkare, medicincentrum NUS, ordf. i lokalt expertråd för
osteoporos
Moderator: Bertil Ekstedt, ordf. i läkemedelskommittén i Västerbotten

Tidig upptäckt av symptomgivande cancer
Mikael Lilja, distriktsläkare, med dr, deltar i arbetsgrupp ”Vägen in i cancervården”
RCCnorr
Kort om standardiserade vårdförlopp.
Maria Alsén Lindström, familjeläkare, deltar i arbetsgrupp ”Vägen in i cancervården”
RCCnorr, ordf. läkemedelskommittén Västernorrland

Läkemedel och äldre – Vad är evidensbaserat?
Patrik Midlöv, professor och distriksläkare, Lunds universitet
Moderator: Kristina Seling, ordf. i läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen
12:15 - 13:30
Lunch
13:30 – 15:00
Avslutande föreläsning
Det finns inga gratisluncher
Malena Jirlow, kommunikationsstrateg, Stockholms läns landsting
Anmälan till Norrländska läkemedelsdagar
För snabb och säker anmälan använd formulär på:
http://www.lvn.se/v1/Formular/Anmalan-till-Norrlandska-lakemedelsdagarna-2016/
Anmälan senast 2015-01-20.
Har ni frågor ställer ni dem enklast till:
[email protected]
Deltagaravgift:
1200:-
Hotellrum
Boka ditt rum senast den 16 december 2015.
Därefter sker bokningar i mån av plats.
Vi samarbetar med BIG Travel grupp & konferens
Bokning sker endast via nedanstående länk
www.nld2016.axaco.se
Har ni frågor om er hotellbokning
kontakta BIG Travel Grupp & Konferens
Kajsa Carlsson, 040-62 50 801
Download