Välkommen till stöd och undervisningsprogrammet

advertisement
Välkommen till stöd och undervisningsprogrammet
”Lära sig leva med cancer”
Kursen börjar Onsdagen den 6/2 kl 14.30 och fortsätter vid sju tillfällen med
onsdagen den 10/4 som sista gång. Kursen varar ca 2 – 2,5 timme / tillfälle med
avbrott för fika.
Vi träffas på USÖ i M-huset, konferensrum Hackspetten som ligger 1 trappa
ovanför bankomaten i gallerian.
Program:
Datum
6/2
13/2
27/2
6/3
13/3
20/3
Program
Medverkande
personal
Människokroppen Sjuksköterska
och cancer
och läkare
Att diagnostisera
Sjuksköterska
och behandla cancer och läkare
Lokal
Hackspetten
VIP-matsalen
Hackspetten
VIP-matsalen
Gulsparven
Sottern
Leken
Kost och näring
Symtom vid
sjukdom och
biverkningar vid
behandling
Att tala om cancer
Sjuksköterska
och dietist
Förändring och
anpassning till
förändring
Avspänningsövning,
kroppskännedom
Forts…förändring
Avspänningsövning,
tankar och känslor
Rollen som
närstående
Kurator,
sjuksköterska
och
sjukgymnast
Koltrasten
Leken
Unden
Sottern
Leken
Sjukgymnastiken,
USÖ
Kurator,
sjuksköterska
och
sjukgymnast
Koltrasten
Gulsparven
Sjukgymnastiken,
USÖ
Kurator och
sjuksköterska
3/4
Samhällets stöd och Kurator
Sottern
resurser
Bildterapeut
Leken
Färg och form
Ev
patientförening
10/4
Komplementära och
alternativa
behandlingsmetoder
Forskning
Avslutning
Extragång:
Att söka
information på nätet
17/4
Sjuksköterska
och läkare
Sottern
Leken
Bibliotektet,
källarvåningen
USÖ
Du är välkommen att delta i kursen ensam eller tillsammans med anhörig. Det är
dock viktigt att din anhörige har anmält sitt deltagande i kursen innan kursstart
då platserna är begränsade
.
Du som patient registrerar dig i kassan på Onkologiska kliniken första gången
du deltar, innan kursen börjar 14.30. Om du har frikort gäller detta, om inte är
kostnaden 80:- / gång. För din anhörige tas ingen avgift ut.
Du kommer att få en kallelse som gör det möjligt för dig med sjukresa enligt de
gällande reglerna som vid andra besök i vården.
Vi hoppas att kursen kommer att bli givande!
Varmt välkommen!
Kursledare:
Ann-Britt Fahlin, kurator
Katarina Klasenius, sjuksköterska
Kursansvariga :
Anna Kling och Barbro Arvidsson.
För information ring Anna Kling 019- 602 15 82
Download