Poppeln DET SKA VARA ROLIGT ATT KOMMA TILL POPPELN

advertisement
Poppeln
DET SKA VARA ROLIGT ATT KOMMA TILL POPPELN!
Verksamheten ska utgå från barnens behov, kompetenser, ideer och önskemål
Vi tycker den sociala samvaron är viktig. Alla ska bli accepterade och respekterade för
den dom är barn såsom vuxna
Vi ger tid till lek och fantasi. Leken är barnens arbete. Leken är utvecklande och tränar
både samarbete och kommunikation
Vi följer det enskilda barnets lärande genom dokumentationer och observationer
Vi vill verka för jämställdhet mellan könen. Flickor och pojkar ska mötas på samma
villkor och inte genom stereotypa könsroller
Vi har material tillgängligt för barnens fria skapande
Vi tycker processen är viktigare än resultatet
Vi har dagliga samlingar där språkstimulans är en viktig del ( sånger, ramsor, rörelse,
lekar mm)
Vi är ute i alla väder
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards