Engelska gatan

advertisement
Namn:_______________________________
Kommunikation
Lyssna och läsa
kan lyssna på och läsa enkla engelska texter
kan följa enkla instruktioner
kan förstå enkla samtal på engelska
kan förstå enkel talad engelska i sånger,
ramsor, dikter, sagor och filmer.
kan förstå budskap i vanliga engelska fraser
Åk 2
kan vardagsord och
fraser (teman som
färger, djur = saker
som barnen möter)
kan använda ord för
att prata om intresse,
personer och platser
känner till var det
engelska språket
används
känner till några
likheter/olikheter
mellan Sverige och ett
land där engelska
talas
Åk 2
Tala, skriva och
samtala
kan skriva och ge en enkel
presentation
kan beskriva något med
enkel engelska
kan skriva ett enkelt
meddelande på engelska
kan några vanliga engelska
sånger och ramsor
Åk 2
Åk 1
Åk 1
Åk 1
Download