Engelska åk 2 Tid ca 40 minuter/vecka Mål från LGR11 Del 1 och 2

advertisement
Engelska åk 2
Tid
ca 40 minuter/vecka
Mål från LGR11 Del 1 och 2
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska
varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Övergripande mål och riktlinjer
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande
språk på ett funktionellt sätt,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat
kännedom om samhällets kulturutbud,
LGR11 Kursplanens syfte
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, (EN)
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (EN)
LGR11 Kursplanens centrala innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. (EN)
Tydligt talad engelska och texter från olika medier. (EN)
Sånger, ramsor, dikter och sagor. (EN)
Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. (EN)
Kunskapskrav från LGR11
De kunskapskrav som undervisningen kommer att inriktas mot:
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter
om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven ska kunna några enkla hälsningsfraser.
Eleven ska kunna några sånger och ramsor.
Undervisning
Enkla sånger och ramsor
Upprepningsövningar
Arbetsblad
Parsamtal
IT
Filmer och appar
Tillämpning
Eleven får visa sin förmåga att tala engelska .
Eleven får sjunga inlärda sånger.
Bedömning
Du ska t ex. kunna namnge några frukter, djur, färger, föremål i din närmiljö.
Du ska kunna följa enkla instruktioner på engelska.
Du ska kunna enkla fraser t.ex. My name is…
Du ska kunna räkna till tio, samt namnge veckodagarna
Björklinge skola
Gånglåtsvägen 1
743 64 Björklinge
Tel: 018-727 79 05
Fax: 018- 727 79 50
www.bjoklingeskola.uppsala.se
Björklinge skola
Gånglåtsvägen 1
743 64 Björklinge
Tel: 018-727 79 05
Fax: 018- 727 79 50
www.bjoklingeskola.uppsala.se
Download