Lpp Engelska

advertisement
Lokal pedagogisk planering LGR -11
Ämne: Engelska
Årskurs/termin: År 2
ht 2016
Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i
olika slags texter.
Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:
Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Lyssna och läsa – reception


Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Olika former av enkla samtal och dialoger.


Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
Sånger, ramsor, dikter och sagor.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 Enkla presentationer.
Kunskapskrav för åk 3
Eleven kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker
de känner till.
Eleven kan säga enkla ord och meningar i texter som handlar om saker de känner till.
Undervisning
Eleverna kommer att få arbeta med materialet ”Pick a colour” som tar upp ämnen som
ligger nära barnens vardag. Materialet ger eleverna möjligheter att höra engelska talas
och sjungas. I de olika temaområden som materialet tar upp kommer största delen bestå
av muntliga aktiviteter, hörövningar, härmning och repetition.
Eleverna får visa sina kunskaper genom sitt deltagande på lektioner.
Download