Cancer i munhåla o svalg

advertisement
Cancer i munhåla o svalg
Lydiagården i Höör erbjuder
5 dygns rehabilitering vecka 37 2012
för Dig som fått botande behandling för cancer i munhåla
och/eller svalg och som har behov av att återhämta Dig såväl
fysiskt som psykiskt. Du ges också möjlighet att träffa andra i
liknande situation.
Även närstående är välkommen att medverka.
Programinnehåll:
-
-
föreläsningar om cancer och behandlingar, psykiska reaktioner i samband
med cancer, samlevnad, samhällets resurser ledda av specialistläkare i
onkologi, specialistläkare i ÖNH, sjuksköterska och kurator
föreläsning/fysiska aktiviteter, basal kroppskännedom, yoga, vattengymnastik
ledd av sjukgymnast
- samtal i grupp och enskilt
-
kreativ och kulturell verksamhet
tillgång till logoped, dietist, tandhygienist, präst
Vistelsen finansieras genom medel från Laryngfonden.
Du betalar 400 kr för veckan, närstående 3 980 kr.
Kontakta Din kurator eller behandlande läkare för
informationsremiss.
För närmare information ring oss, tfn 0413 – 692 50 eller
maila [email protected]
2012-05-31
Download