luleå-bodens sjukvårdsförvaltning

advertisement
Norrbottens läns landsting
Inbjudan
till
2-dagars konferens
med temat:
”Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning i
förskola/skola”
Syfte:
i
Att få ökad kunskap om barn/elever med hörselnedsättning
förskola/skola
Tid:
Onsdag 29 sept 2010 kl: 09.45 -16.30
Torsdag 30 sept kl: 08.30 -14.30
OBS Vi börjar med registrering och kaffe så ni hinner med
morgontåget fr Gällivare och Kiruna.
Plats:
Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå
Arrangör:
Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Pedagogiska hörselvården
Medverkande:
Förutom personal från Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Pedagogiska hörselvården,
Anette Sörlin, öronläkare
Jan Ruuth, hörselvårdsingenjör
Elever med hörselnedsättning, Mona Ulander,
specialpedagog, tal/hörsel Luleå kommun.
Elever och lärare från hörselklasserna i Öjebyn
Norrbottens läns landsting
Kontaktperson:
Erik Nilsson tel:
010-473 54 80
e-mail: [email protected]
Innehåll:
-Örats anatomi och fysiologi
-Orsaker till hörselnedsättning
-Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv
-Hörselnedsättning och pedagogiskt förhållningssätt
-Fingerad hörselnedsättning
-Kroppsspråk
-Teckenspråk
-Teknik
-Hörselklassverksamhet
-Hörselnedsättning och flerfunktionshinder
Uppläggning:
Föreläsningar och stationsbesök med inslag av praktiska
övningar
Konferensavgift:
1000 kr  moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe.
Lunch kan pga pågående renoveringar i landstingshuset inte
tillhandahållas.
Kursprogram
Program, information och åhörarkopior till vissa föreläsningar
kommer att finnas på pedagogiska hörselvårdens hemsida
strax före konferensen.
Kopiera och ta med till föreläsningarna.
http://www.nll.se/webb/Opererande-specialiteter/ONHKAK-NLL/Syn-ochhorselenheten/Externa-sidor/Pedagogiska-horselvarden/
Anmälan:
Senast oss till handa 2010-09-17
Anmälan och är bindande och görs via:
http://www.esmaker.net/nx2/Public/SurveyNX.aspx?Pid=25c46cc4-8d66-4ec9ad11-921d596f21c9
Bekräftelse kommer automatiskt när du gör anmälan.
Deltagare antas i ordning efter inkomna anmälningar. Om
Norrbottens läns landsting
kursen blir fulltecknad meddelas du som inte kan beredas
plats.
OBS Kom utan parfymer och rakvatten, många är allergiska.
Välkommen
Download