luleå-bodens sjukvårdsförvaltning

advertisement
Norrbottens läns landsting
Inbjudan
till
2-dagars konferens
med temat:
Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning i
förskola/grundskola/gymnasium
Syfte
Att få ökad kunskap om barn/elever med hörselnedsättning i
förskola/skola
Tid
Torsdag 29 sept 2011 kl: 09.45 -16.30
Fredag 30 sept kl: 08.30 -14.30
OBS Vi börjar med registrering och kaffe så ni hinner med
morgontåget från Gällivare och Kiruna.
Plats
Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå
Arrangör
Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Pedagogiska hörselvården
Medverkande
Förutom personal från Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Pedagogiska hörselvården
Öronläkare
Hörselvårdsingenjör
Elever med hörselnedsättning
Specialpedagog, tal/hörsel Luleå kommun
Elever och lärare från hörselklasserna i Öjebyn
Kontaktpersoner
Erik Nilsson
010-473 54 80
Norrbottens läns landsting
[email protected]
Helén Bergstadius
010-473 55 74
[email protected]
Innehåll
-Örats anatomi och fysiologi
-Orsaker till hörselnedsättning
-Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv
-Hörselnedsättning och pedagogiskt förhållningssätt
-Fingerad hörselnedsättning
-Kroppsspråk
-Teckenspråk
-Teknik
-Hörselklassverksamhet
Uppläggning
Föreläsningar och stationsbesök med inslag av praktiska
övningar
Kursprogram
Program, information och åhörarkopior till vissa
föreläsningar kommer att finnas på pedagogiska
hörselvårdens hemsida strax före konferensen.
http://www.nll.se/pedagogiskahorselvarden
Skriv ut och ta med till föreläsningarna.
Konferensavgift
1000 kr som faktureras efter anmälan
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe. Lunch kan köpas i
landstingshusets restaurang.
Anmälan
Anmälan som ska vara oss till handa senast 2011-09-19
är bindande och görs via länk från vår hemsida.
Du får då en automatisk bekräftelse
Deltagare antas i turordning efter inkomna anmälningar. Om
Norrbottens läns landsting
kursen blir fulltecknad meddelas du som inte kan beredas
plats.
OBS Kom utan parfymer och rakvatten, många är allergiska.
Välkommen
Download