Audiogram med vanliga ljud

advertisement
Audiogram med vanliga ljud
FREKVENS i Hertz (Hz); antal svängningar per sekund, anger tonhöjd
HÖRSELNIVÅ i decibel (dB HL); anger ljudstyrka
125
250
500
1 000
2 000
8 000
4 000
0
20
Grundton
f s sj tj
b d g
40
k p t
l m n r v
a e i o u y å ä ö
60
80
100
120
BAS
Mörka ljud
MELLANREGISTER
DISKANT
Ljusa ljud
Normal hörsel
Måttlig hörselnedsättning
Grav hörselnedsättning
Mild/lätt hörselnedsättning
Måttlig till svår hörselnedsättning
Total hörselnedsättning (döv)
www.cochlear.se
Download