Vill Du delta i en forskningsstudie om
HJÄRNANS SPRÅKFUNKTION?
Vi söker friska män och kvinnor med normal och nedsatt
hörselfunktion i åldrarna 18 till 75 år
Vid Linköpings universitet och US Linköping pågår forskning om hjärnans aktivitet kopplat
till hörförståelse med funktionell magnetresonans-tomografi (fMRI). Forskningen syftar till
att förstå interaktionen mellan hörselskada och aktivitet i hjärnan samt hur en hörapparat
påverkar denna interaktion. Bättre kunskap hur hjärnan behandlar talspråk hos olika personer
med normal hörsel och hos personer med hörselnedsättning hjälper oss att förstå hur
hörapparater ska utvecklas för att optimalt hjälpa personer med hörselnedsättning.
Deltagare i studien får göra standardiserade tester på språklig och kognitiv förmåga samt
genomgå fMRI-undersökning i en magnetkamera på Universitetssjukhuset i Linköping.
Intresserad?
Kontakta:
Stefan Stenfelt, Professor
Teknisk Audiologi
Linköpings universitet
Tel: 010-1032856
e-mail: [email protected]
Helena Torlofson, leg Audionom
Hörselvården
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 010-1031418
e-mail: [email protected]