Beror ungdomars kommunikativa förmåga på hjärnans utveckling

advertisement
Beror ungdomars kommunikativa förmåga på hjärnans utveckling?
Varför är vissa människor bättre kommunikatörer än andra? Vissa tar sig lätt fram i sociala
situationer och kan nå fram till olika typer av människor medan andra känner sig konstant
missförstådda. Alla har vi lärt oss läsa och skriva i skolan och dessa delar av vår
språkkunskap finns det mycket forskat kring. Vi vet tex vad som händer i hjärnan när vi lär
oss ett nytt ord. Samtidigt är det helt okännt hur vi lär oss att använda orden för att göra oss
förstådda. Exempelvis kräver vissa situationer att vi uttrycker oss i klarspråk. Om man
behöver frisk luft och inte kan röra sig så säger man kanske ”Snälla, kan du öppna fönstret?!”
I andra situationer behöver vi istället linda in vårt budskap. I en liknande situation, där man
bara vill att någon annan ska öppna fönstret, säger man kanske först ”Är det inte ganska
varmt och kvavt här inne?”. Har man svårt att kommunicera (exempelvis vid autism eller
aspbergers), så förstår man ofta inte vinken utan föredrar att alla hela tiden pratar klarspråk.
Barn har också svårt att förstå den här typen av kommunikation.
Mycket pekar på att förmågan att kommunicera, på det här sättet, utvecklas främst under
ungdomsåren, men det är förvånansvärt att det inte finns någon forskning på detta! Dessutom
vet vi inte hur utvecklingen går till, vare sig när det gäller hur beteenden förändras eller hur
hjärnan språknätverk förändras för att klara av den nya uppgiften. Hjärnans utvecklas snabbt
under tonåren och idén bakom det här projektet är att koppla hjärnans utveckling till
utvecklingen av den kommunikativa förmågan. Nyligen har medvetenheten om specifika
problem med kommunikation ökat. Vissa menar att detta har att göra med att ungdomar idag
ofta kommunicerar på andra sätt (tex via mobiler) och därmed får mindre träning, men ännu
saknas forskning. Den här forskningen kommer att bli en viktig pusselbit i att förstå varför
vissa har kommunikationssvårigheter. Kanske har språknätverket i den svaga
kommunikatörens hjärna inte utvecklats optimalt? Det är en fråga som kommer att kunna
besvaras i det här forskningsprojektet där unga och lite äldre tonåringar får vara med och
spela ett slags kommunikationsspel i en hjärnkamera.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards