Katarina H-dagen 16

advertisement
2016-05-03
Hjärnans utveckling
Barnets utveckling
speglar hjärnans och
nervsystemets utveckling
nervsystemets utveckling
Hemmasittardagen 160426
Katarina Lindström, barnneurolog
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Viktiga steg i hjärnans utveckling





Neuralrörsbildning
Nervcellsbildning
Migrationen
Myelinisering
Synapsbildning
Nervcellsbildning

Från embryonala stamceller

Vecka 10-20

Hög hastighet:
200 000 nya nervceller/min
Neuralrörets bildning

Hjärnan och ryggmärgen anläggs som en
platta 3 veckor efter befruktningen

Neuralröret sluts efter 24-28 dagar

Framhjärna, mitthjärna och förlängda
märgen bildas
Migration

Celler vandrar från centrala delar till olika
lager i barken, cortex

Äger rum vecka 12-20
1
2016-05-03
Myelinisering

Myelin bildas runt axon

Från före födelsen till ca 30 åå.

Bakifrån – framåt
Sist frontala delar

Ökar hastigheten hos nervimpulserna
Bildning av förbindelser, nätverk


Synapsbildning

Synapser bildas från ca v 27

Synapsbildningen är stor till puberteten
men fortsätter upp till ca 70 åå
Hjärnans mognad
Överskott av nervceller, synapser och
förbindelser

Stimulans behövs

Limbiska systemet
känslolivet, belöningssystemet, överlevnad
Pannloberna
Exekutiva funktioner
Beslutsfattande, planering
Som att köra bil med gaspedal
men utan broms…….
Exekutiva funktioner
Förmåga att kontrollera och styra sig själv,
inre motor, inre språk, uppmärksamhet,
arbetsminne, målinriktning, överblick,
planering, flexibilitet, humörreglering
2
2016-05-03
ADHD
Kognitiva svårigheter

ADHD

Autismspektrumtillstånd

Intellektuell funktionsnedsättning
Signalsubstanser:
Dopamin
Noradrenalin
ADHD
ADHD forts

Arbetsminne
Långa instruktioner
 Planera, prioritera, strukturera, organisera
 Reglera aktivitetsnivå
 Gruppsituationer
 Hejda impulser
 Uttröttbarhet



Autismspektrumtillstånd
Autismspektrumtillstånd forts




Svårt att förstå att
andra kan tänka
annorlunda
Förstår ej vitsen med
att kommunicera
Utgår från sig själv
och egna behov
Fokuserar på detaljer,
har svårt se helheter






Extremt motivationsberoende
Komma igång
Avsluta
Välja
Varierande dagsform
Tidsuppfattning
Perceptuella svårigheter
Sömnsvårigheter
Svårt med förändringar
Lättkränkthet
 Perceptuell känslighet; dofter/lukter,
beröring, synintryck, hörselintryck, smärta,
temperatur, mättnadskänsla
 Sömnreglering


3
2016-05-03
Intellektuell funktionsnedsättning






teoretiskt, abstrakt tänkande
att skapa inre bilder
att generalisera, se samband
minne
tidsuppfattning
passivitet, långsamhet
Tonåringar och sömn

Förändring av sömncykeln

Behöver 8-9 tim

Ytligare sömn av oro, stress

Brist på dagsljus, motion
Att tänka på

Alla är olika,
normalvariationen är stor

Hjärnan mognar sent, sist pannloberna

Finns funktionshinder?
Svagbegåvning

I normalområdets nedre del

IQ 70-85

Ca 15 % av alla skolbarn
Orsaker till hemmasittande
Diskrepans mellan krav och förutsättningar
Tips

Grymt fett- en filmserie om tonårshjärnan

Provivus.se/tipsbanken
4
2016-05-03
Tack för uppmärksamheten !
5
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards