Vad händer i hjärnan när vi åldras?

advertisement
Vad händer i hjärnan när vi åldras?
Jonas Persson
ABF 3/12 2013
• Förändringar i hjärnan
• Det åldrande minnet
• Vad påverkar dessa förändringar?
• Kan man göra något åt detta?
Jonas Persson
3 December 2013
Vi lever allt längre
Jonas Persson
3 December 2013
Åldrandets dimensioner
Optimalt
Normalt
Patologiskt
Jonas Persson
3 December 2013
Åldersförändringar i hjärnan
• Nervceller dör – hjärnans volym minskar med ca.
5% per decennium efter 50 års ålder.
• Neurotransmittorer, dopamin, acetylcholin,
noradrenalin etc.
• Blodflödet i hjärnan
• Hjärnans plasticitet
Jonas Persson
3 December 2013
Minne och hjärnans funktion
• Hur förändras hjärnans struktur och funktion med ökad ålder?
• Hur är dessa förändringar relaterade till minnesprestation?
• Kan studeras med magnetkamera (MRI/fMRI)
Jonas Persson
3 December 2013
Den grå och vita substansen
T1
DTI
Jonas Persson
3 December 2013
Hippocampus är viktig för minnet
Jonas Persson
3 December 2013
Hippocampus storlek minskar med
ökad ålder
Jonas Persson
3 December 2013
Hippocampusvolym och ålder
Jonas Persson
3 December 2013
Påverkan på minnesförmågan
Olika minnessystem
Korttidsminne
Arbetsminne
Långtidsminne
Icke språkligt
Språkligt
Perception
Episodiskt
Stress-,
Ålders-, och
Sjukdomskänsligt...
Jonas Persson
Semantiskt
Procedurminne
3 December 2013
Förändring i episodiskt minne
Tvärsnittsdata:
Yngre jämfört med äldre
Jonas Persson
Longitudinella data:
Förändring inom individer
3 December 2013
Hippocampusvolym och episodiskt minne
Jonas Persson
3 December 2013
Prestation i olika test
över åldersspannet
• Den åldersrelaterade försämringen
är jämn över åldersspannet
• Marginell skillnad mellan processintensiva test
• Marginell skillnad mellan test av
visuospatial och verbal information
• Aningen mindre nedgång i STM
jämfört med mer process-intensiva
test
• Test av kunskap uppvisar marginell
ökning
Jonas Persson
3 December 2013
Förändringar i hjärnans vita substans
Skador i den vita substansen leder till
minnesförsämringar
Jonas Persson
3 December 2013
Jonas Persson
3 December 2013
Minnesförmåga
Högre täthet  bättre minne
Jonas Persson
3 December 2013
Förändringar i hjärnans funktion
Minskad
Andra områden
Ökad
Yngre
Äldre
Jonas Persson
3 December 2013
Förändring i aktivering – ett sätt att
kompensera?
Yngre personer
Äldre lågpresterande
Äldre högpresterande
Jonas Persson
3 December 2013
Ett bra åldrande
Jonas Persson
3 December 2013
Stor individuell variation
Jonas Persson
3 December 2013
Multifaktoriell bakgrund
till funktionell åldersvariation
• Genetisk
• Socioekonomisk status
• Civilstånd
• Nutrition
• Fysisk aktivitet
• Psykisk stimulans
• Tillgång till sjuk- och hälsovård
• Personlighet
• Intelligens
• Socialtnätverk och tillhörighet
• Riskfaktorer: högt blodtryck, övervikt,
rökning, alkohol
Jonas Persson
3 December 2013
Träning och erfarenhet
Hjärnan är plastisk – möjlig att förändra genom
systematisk träning och erfarenheter.
Gäller även i hög ålder
Jonas Persson
3 December 2013
Exempel 1
Att göra två saker samtidigt – träning med TV-spel
60-85 år
Jonas Persson
3 December 2013
Jonas Persson
3 December 2013
Exempel 2
Träning av arbetsminnet
Jonas Persson
3 December 2013
Andra faktorer som påverkar –
fysisk aktivitet
Jonas Persson
3 December 2013
Tack för visat intresse!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards