Hjärnans enastående förmåga
till reparation och anpassning – plasticitet
FoU Sjuhärad Välfärd, Hjärnkraft och Handikappforskning i Väst
välkomnar hälso- och sjukvårdspersonal till seminarium 21 april 2015
Christian Blomstrand, senior professor, Stroke Centrum Väst, sektionen för klinisk neurovetenskap
och rehabilitering, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Medverkar gör också Charlotte Blomgren, leg. arbetsterapeut, Neuro- och rehabiliteringsklinik, SÄS,
och doktorand vid sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs universitet, samt Eva Händén, undersköterska Neuro- och rehabiliteringsklinik, SÄS.
Datum:
21 april 2015
Plats:
Lokal: Elin Odencrantssalen, Ingång 29, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås.
Tid:
kl.13.00-15:00 Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården, primärvård och kommuner som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada.
Upplysningar: Angela Bångsbo, samordnare, tel: 033-435 47 99, e-post: [email protected]
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat. Anmälan: Görs senast 14 april på www.fous.se/anmalan/hjarnan1 eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel 033-435 47 06
coulourbox
Föreläsare:
n:
tio
ra
Seminariet avslutas med frågor och gemensam diskussion.
st
Seminariet belyser hur hjärnans plasticitet kan utnyttjas
efter en hjärnskada och möjligheter ur ett längre perspektiv.
Vilka möjligheter finns genom kulturens effekter på vår hälsa,
exempelvis genom musiken? Vilka möjligheter kan finnas
runt hörnet genom att forskningens resultat förverkligas i
hälsopromotion, i förebyggande av sjukdom, samt i akutbehandling och rehabilitering på kort och lång sikt?
il
lu
Vad vet vi om mekanismer som hjärnan
använder när den förändrar sig i
anpassning till nya situationer och
förhållanden? Kan nya celler födas?
Hur förändrar hjärnans enorma
antal celler av olika typer sina nätverk i de plastiska processerna?