Sexuella övergrepp – Checklista vid akut

RUTIN / BLANKETT
Sexuella övergrepp – Checklista vid akut
omhändertagande av flickor/kvinnor från 13 år
Datum ................................................................. Patient ID .....................................................................................
Registrera patienten
Orsak: Sexuellt övergrepp. Skriv i kommentar om patienten kom med polis.
. .............................................................................................................................................................................
Uppgifter om medföljande personer
Namn inkl telefon: ..............................................................................................................................................
................................................................................. Relation till patient: ..........................................................
Skriv i journal
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Vem/vilka som medföljer patienten (ankomstanteckning)
Namn, adress, tfn-nummer där patienten kan nås (patientadm/allmänna uppg)
Hur patienten får kontaktas, med brev, hem-tfn, mobil-tfn (ankomstant)
Hur förälder/föräldrar är kontaktade, gäller barn ˂18 år (ankomstant)
Om vi får ringa eventuella anhöriga, deras namn och tfn-nr (allmänna uppg)
Om det finns hedersrelaterad problematik i familjen (ankomstant)
Provtagning
Sänds till:
Graviditetstest
Alkohol
polisen
Droger (urin ± blod)
polisen
S-Etanol (gel-rör)
kem lab
HIV, Hepatit
virologlab
Syfilis
bakt lab
DNA-analys
polisen
Medicinsk beredningsgrupp SÄS. Utgåva 1. Fastställandedatum 2016-06-20. Barium-id 27780
Genitala/anala
Klamydia (svalg, urethra, rektum)
bakt lab
GC (svalg, urethra, rektum)
bakt lab
Topsa från introitus, cervix, bakre fornix, rektum, annat vid behov
polisen
Direktmikroskopi för påvisande av levande spermier
Övriga prover
Bltr, puls, längd och vikt
Nagelskrap
polisen
Tops från munhåla/läppar
polisen
GC och Klamydia, svalg
bakt lab
Vaccination mot Hepatit B givits
Akut p-piller givits
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas
RUTIN / BLANKETT
Assistent som deltagit vid undersökningen skriver sitt namn i journalen, under åtgärd
Tagit emot blankett från polisen för begäran om undersökning och/eller rättsintyg
Lämnat info-broschyr ”Till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuellt övergrepp” till patienten
Provtagningssatsen sparas i låst förråd tills polis hämtar
Begäran om journalkopior från polisen ska lämnas till handläggande vårdenhet för bedömning
Ring/sänd anmälan till socialtjänsten på alla barn/ungdomar under 18 år
Sänd journalkopior till uppföljande enheter
Lämna patientuppgifter/journalkopia till kurator som kontaktar patienten närmast efterföljande
vardag
Medicinsk beredningsgrupp SÄS. Utgåva 1. Fastställandedatum 2016-06-20. Barium-id 27780
Bilaga till riktlinje ”Sexuella övergrepp av flickor/kvinnor från 13 år – Handläggning vid SÄS”
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas