Medicinsk patientinformation Medicinsk patientinformation

advertisement
Medicinsk
patientinformation
Medicinsk
patientinformation
Cholecystit (inflammerad gallblåsa)
Om sjukdomen
Gallblåsan sitter under höger revbensbåge på leverns undersida. Dess funktion är att lagra
galla och efter matintag utsöndra galla till tolvfingertarmen. Gallblåsan behövs inte för att
kroppen ska fungera normalt. En vanlig orsak till att gallblåsan blir inflammerad är
gallstenar. Vanliga symtom är ihållande smärta under höger revbensbåge och feber. I
lindriga fall kan man behandlas med smärtstillande preparat. Gallblåseinflammation
behandlas ibland med antibiotika och ibland med akut operation. Vid operationen tar man
bort gallblåsan och gallstenarna. Om man bedömer att gallblåsan behöver tas bort kan det
också göras i ett senare skede, när inflammationen lagt sig och allmäntillståndet är bättre.
Allmänt
Du har rätt till sjukskrivning utan sjukintyg i fem arbetsdagar. Har man ett tungt
kroppsarbete kan sjukskrivningen behöva förlängas till två veckor. Vid längre sjukskrivning
än två veckor, får man vända sig till sin vårdcentral.
Behandling
Smärta
Som smärtlindring ges Paracetamol t ex Alvedon (max 4 gånger = 8 tabletter per dygn).
Man kan också kombinera Panodil med Ipren (max 400 mg, tre gånger per dygn).
Mat
Det finns inga fasta regler utan man äter och dricker efter behag.
Vissa livsmedel kan dock reta gallvägarna och ge obehag. Exempel på sådana livsmedel är:
fet mat - speciellt fet fisk, stekt eller rökt mat, ägg, lök, äpple samt gurka.
Sök igen om…
Utgåva 1. Beslutsdatum 2014-03-20
Nytillkommen feber (över 38 grader) och buksmärtor. Är du utskriven från KAVA skall du i
första hand vända dig till sjukvårdsrådgivningen (tel 1177).
POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
BESÖKSADRESS
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
TELEFON
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
1 (1)
E-POST
[email protected]
INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
Download