DC.title - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Medicinsk
patientinformation
Patientinformation
Till dig som blivit utsatt för
våldtäkt eller sexuellt övergrepp
Du har träffat läkaren
.......................................................................................................
Du kommer att få återbesök till läkare och barnmorska på gynekologiska
mottagningen för kontroller och uppföljning. Det är viktigt för dig att dessa
kontroller görs för att se att du inte blivit smittad av någon könssjukdom vid
våldtäkten. Besöken är kostnadsfria. Om du påbörjat hepatit B-vaccinering,
är det mycket viktigt att du fullföljer den.
Fastställd av Chefläkare 2016-06-20. Utgåva 1. Dokument-id 27782
Det är olika lång inkubationstid för olika sjukdomar, därför är återbesöken
uppdelade på flera tillfällen (se nedan). Vi kontrollerar graviditetstest,
klamydia, gonorré, syfilis och hepatit B och C samt fullföljer hepatit Bvaccineringen.
Akut p-piller ges för att förhindra att graviditet uppstår och graviditetstest
kommer att kontrolleras vid återbesök 2 (se nedan).
Svar på proverna vi tagit idag får du vid återbesöket eller per telefon. Övriga
prover hämtas av polisen om/när du har gjort en polisanmälan. Polisen
meddelar dig sedan svaren på dessa.
Om det uppträder blåmärken på kroppen efter några dagar, är det viktigt att
du kontaktar gynekologisk mottagning för akut besök för dokumentation och
eventuell fotografering.
POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
BESÖKSADRESS
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
TELEFON
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
1 (2)
E-POST
[email protected]
INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
Sexuella övergrepp - Till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuellt övergrepp
Om du vill bli kontaktad per telefon istället för brev, meddela personalen
vilket telefonnummer du är anträffbar på.
Vi vet att en våldtäkt innebär en svår upplevelse. Det kan därför vara bra att
träffa en utomstående som har kunskap om de psykiska reaktionerna som
kan komma efter en våldtäkt. En av kuratorerna på kvinnokliniken, Södra
Älvsborgs Sjukhus i Borås, kommer snarast att ta kontakt med dig. Du är
också välkommen att ringa själv.
Om du är under 18 år, kommer vi att kontakta socialtjänsten på din hemort
enligt en gemensam rutin i Västra Götalandsregionen. Syftet är att socialtjänsten ska få veta att du kan vara i behov av stöd och hjälp.
Dina återbesök på gynekologiska mottagningen
1. Efter 2 veckor
................................................................................................................
2. Efter 6 veckor
................................................................................................................
3. Efter 12 veckor
..............................................................................................................
4. Efter 6 månader
.............................................................................................................
5. Efter 1 år
..........................................................................................................................
Kontaktuppgifter


Gynekologisk mottagning/kvinnokliniken
Telefonnummer 033 - 616 17 00
Kurator/kvinnokliniken
Telefonnummer 033 - 616 17 22 eller 033 - 616 17 26
Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel
på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för
råd om vård.
Fastställd av Chefläkare 2016-06-20. Utgåva 1. Dokument-id 27782
Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel
på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för
råd om vård.
POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
BESÖKSADRESS
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
TELEFON
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
2 (2)
E-POST
[email protected]
INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr