Förbättringsteamet för osteoporos välkomnar till en temadag om ämnet

Förbättringsteamet osteoporos
inbjuder till en temadag i ämnet
Fallprevention
Tid: Onsdag 29 september 13.00-16.30
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Lokal: Elin Odencrants
Dagens program:
 Presentation av förbättringsteam osteoporos
 Osteoporos och läkemedel
Föreläsare: Håkan Sinclair, läkare från osteoporosmottagningen SÄS 13.15 -14.00
Paus 30 minuter
 Färre fall i framtidens vård och omsorg
Anna Cristina Åberg, leg sjukgymnast, MD, VårdFoU-strateg vid VO Geriatrik,
Akademiska sjukhuset 14.30 - 15.30

Presentation av TryggVe teamet på SÄS 15.30 - 16.30
Målgrupp: All legitimerad personal (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter) samt berörda enhetschefer, avdelningschefer
Temadagen är kostnadsfri!
Anmälan görs till: [email protected] eller via fax 033-616 2480
Senast: 2010-06-23
Upplysningar om dagen lämnas av Christina Fredriksson, tel 033- 12 13 19
eller sekr 033 – 616 1486