Provtenta 1 år gammal KOD/personnummer: E

1
Provtenta 1 år gammal
KOD/personnummer:
E-mail (frivilligt):
Skrivningstid
Senaste insläpp
Tidigaste inlämning
09:00 -11:00
09:30
10:00
Hjälpmedel: Penna, suddgummi, papper
Om utrymmesbrist – skriv på baksidan
Vid inlämning av tentamen:
1. 1. Visa legitimation
2. De som har kod efter att ha anmält sig via studentportalen använder sin kod
De som inte har fått skriver sitt personnummer
Skrivningsresultat meddelas per e-post
Max poäng 40, gräns för godkänt 28.
Lycka till/Per Hellström
2
1. Elektrokardiografi (EKG) och ekokardiografi (hjärt-eko) är två vanliga
undersökningsmetoder för att undersöka hjärtat funktioner. På vilket sätt skiljer
de sig åt? Vad kan man bedöma med EKG och vad kan man bedöma med hjärteko?
(2 p)
2. Hur kan man bäst förklara mekanismen bakom att lungödem utvecklas?
Ange två vanliga skäl till att lungödem uppstår.
(2 p)
3. Ange två (ej fler) typiska undersökningsfynd på en patient med astma. (2 p)
4. Vilken är den vanligaste orsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom Vad är
orsaken till att det uppstår bronkobstruktion?
(2 p)
5. Ange två (ej fler) typiska symtom vid hjärtinfarkt?
(2 p)
3
6. Vad menas med begreppet struma? Vilket sjukdom talar det för?
(2 p)
7. Hur definieras diabetes? Hur förhåller sig vanligen insulinnivån i fasta vid
diabetes typ 1, respektive typ 2.
(2 p)
8. Vad är skillnaden mellan osteoporos och manifest osteoporos?
(2 p)
9. Ge två bra förslag på behandling av osteoporos.
(2 p)
10. En flygvärdinna som du känner ser blek ut. Hon har sista veckorna svettats på
nätterna, gått ner flera kilo i vikt och varit trött. Hon visar flera blåmärken som
hon undrar över. Misstänkt diagnos?
(2 p)
4
11. Ge två diagnosförslag till ”knöl i armhålan”.
(2 p)
12. Hur skiljer sig utbredningen av inflammerade leder mellan reumatoid artrit och
ankyloserande spondylit (spondylartrit)?
(2 p)
13. Rökning är en betydande riskfaktor för flera sjukdomar. Vilka? Förvånansvärt
nog kan rökning ha skyddande effekt vid ett sjukdomstillstånd. Vilket? (2 p)
14. Vilken är den grundläggande principen för sjukgymnastisk vid reumatologiska
sjukdomar?
(2 p)
15. Vilken är den grundläggande målsättningen med att använda sk diseasemodifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) vid reumatoid artrit och
ankyloserande spondylit?
(2 p)
5
16. Hur mäts njurfunktionen och hur påverkas den av ålder?
(2 p)
17. Vilken är idag den vanligaste orsaken till njursvikt som senare leder till
dialysbehandling?
(2 p)
18. Hur behandlas magsår idag?
(2 p)
19. En 19-årig flicka insjuknar en veck efter resa till Teneriffa med bullrig mage och
diarré. Efter ytterligare två veckor märker hon blod i avföringen. Vilken diagnos
skall man misstänka? Hur ställer man diagnos?
(2 p)
20. Vilka behandlingar gäller för hepatit A (HAV), hepatit B (HBV) och hepatit C
(HCV)?
(2 p)
Tack för din medverkan!/PH