Pneumokockvaccination

advertisement
Medicinsk
patientinformation
Patientinformation
Pneumokockvaccination
Om sjukdomen
Pneumokocker är namnet på en bakterie som är den vanligaste orsaken till
lunginflammation men också till bakteriell öroninflammation,
bihåleinflammation och hjärnhinneinflammation. Ibland leder den till
blodförgiftning och livshotande sjukdom men är också vanlig vid ofarlig
förkylning med snuva hos barn.
En del sjukdomar liksom hög ålder ökar risken för att få livhostande infektion
och det är därför av värde att det finns vacciner att tillgå.
Ett av vaccinerna (PCV13, Prevenar13®) ingår numera i det ordinarie
barnvaccinationsprogrammet medan ett annat, äldre vaccin (PPV23
Pneumovax®), i många år har använts till personer med ökad risk för
pneumokockinfektion. Exempelvis gäller detta äldre personer och de som
inte har någon mjälte efter olycksfall eller kirurgi.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 2016 en utökad användning av
vaccin mot pneumokocker och råden varierar beroende på att det är olika risk
för allvarlig pneumokocksjukdom hos olika personer.
Pneumoniprocessen SÄS Utgåva 2. Fastställandedatum 2017-06-14. Dokument-id 32779
Du får detta informationsblad för att du eller din anhörige är en person som
har riskfaktorer som innebär att vaccination kan övervägas eller
rekommenderas. Hjärtsjukdom, lungsjukdom och diabetes mellitus är
exempel på sjukdomar som innebär ökad risk för allvarlig infektion med
pneumokocker t ex lunginflammation. Ofta får man göra en individuell
bedömning av om vaccinet behövs men var och en bestämmer förstås själv
om man vill ha vaccinet eller inte.
Tyvärr är vaccinationen inte gratis och omfattas inte av högkostnadsskyddet.
Du får därför också ungefärliga prisuppgifter för att du ska veta vad det
kostar om du bestämmer dig för att låta dig vaccineras.
POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
BESÖKSADRESS
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
TELEFON
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
1 (2)
E-POST
[email protected]
INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
Pneumokockvaccination
Vaccinationsrekommendation till riskgrupper
A. Ålder över 65 år enda riskfaktor
Pneumovax enbart och vid ett tillfälle.
B. Övriga riskgrupper
Prevenar följt av Pneumovax minst två månader senare.
Kombinationen kan förväntas ha en bättre effekt än om man får
enbart Pneumovax hos alla som vaccineras.
Om Pneumovax givits vid ett tidigare tillfälle ska man vänta minst ett
år innan Prevenar ges.
Vårt råd till dig


Grundas på Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Är markerat med ett kryss i aktuellt alternativ
 Enbart Pneumovax
Cirkapris: 350 kr
 Prevenar + Pneumovax
Cirkapris: 1000 kr
Det är du som bestämmer
Eftersom det är du som betalar är det också du som bestämmer om och hur
du vill vaccinera dig. Diskutera gärna frågetecken med din läkare!
Här får du det gjort
De flesta vårdcentraler kan erbjuda den vaccination du behöver men ring
gärna först och fråga när du beställer tid. Du kan ta med detta
informationsblad till mottagning där du ska vaccineras.
Pneumoniprocessen SÄS Utgåva 2, Fastställandedatum 2017-06-14. Dokument-id 32779
Kontaktuppgifter
Ansvarig för innehållet i detta informationsblad är processteamet ”Att vårda
patienter med pneumoni” (lunginflammation) vid Södra Älvsborgs Sjukhus.
Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel
på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för
råd om vård.
POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
BESÖKSADRESS
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
TELEFON
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
2 (2)
E-POST
[email protected]
INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
Download