Diabetes, fotstatus – checklista för att utreda och hantera

BLANKETT
Plats för etikett
med patientidentitet
Diabetes, fotstatus – checklista för att utreda och hantera
fotkomplikationer hos vuxna
Fotstatus ska innefatta värdering av:
1. Nervfunktion
Kontrollerat av sign
Sensorisk
Stämgaffel (128 Hz)
Monofilament (5, 07/10 g) på tre punkter under foten
(under stortån, under trampdynan, nedanför stortån och lilltån)
Motorisk
Muskelförtvining
Felställningar
Gångmönster
Autonom
Nedsatt svettning
Avsaknad av behåring
2. Kärlstatus
Fotpulsar (arteria tibialis posterior, arteria dorsalis pedis).
Ankeltryck (om tillgänglig) samt tåtrycksmätning
Kontrollerat av sign
3. Hud
Temperatur
Ödem
Nageldeformiteter
Förhårdnader
Sår
Svampförändringar
Vårtor
Tryckmärken
Kontrollerat av sign
Diabetesprocessen SÄS. Utgåva 1. Fastställandedatum 2017-05-17. Barium-id 32340
4. Skelett
Fotdeformiteter
Leddeformiteter
Benutskott
Begränsad ledrörlighet
Tidigare amputation
Kontrollerat av sign
5. Övrigt
Muskulaturstatus
Fettkuddar
Kontrollerat av sign
Efter dokumentation i Melior ska dokumentet kasseras och inte scannas.
Blanketten ingår som bilaga till riktlinje: Diabetes mellitus – att utreda och hantera fotkomplikationer processriktlinje.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas