Patientansvarig läkare:

advertisement
Patientansvarig läkare:
Aktuell information
Ex. Dosett, läkemedel får krossas
Personnummer:
Sjuksköterska:
År:
Namn:
Månad:
Kl
Datum
1 2 3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Uttag och iordningställande av läkemedel
Leveranskontroll
1
Inte hemma,
ex sjukhus
2
Fått medicin med sig, ex. permission
egenvård eller anhöriga ger läkemedel
3
Ej tagit sin medicin Tillfällig utsatt medicin
Ex.Waran inför tandläkare
4
Ej tagit sin medicin ex vill ej, vägrar, kräkt upp, sjuk, sover.
Rapp. alltid till ssk. Ev. avvikelserapport skrivs.
Signaturförtydligande
Namn
Signeringslista för överlämnande av läkemedel
Sign
Namn
Sign
Namn
Sign
Fastställd:2005-09-07 Reviderad: 2014-05-27, 2014-11-28
Download