Signeringslista för läkemedel

advertisement
Signeringslista för läkemedel
Vård och omsorg, Osby kommun
Person nr:
Vårdtagare:
1
År:
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Månad:
Upprättad av ssk:
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lagt Apodospåsar i läkemedelsskåp
Delat upp i kompletterande dosett enl. ord.
Delat upp flytande enl. ordination
Kur markeras med "GRÖN" överstrykningspenna de aktuella dagarna
Överlämnande av läkemedel från apodos och/eller dosett
Dosett (x) Apodos (x)
Klockan
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Kur markeras med "GRÖN" överstrykningspenna de aktuella dagarna
Överlämnande av flytande läkemedel, läkemedel för inhalation, suppositorier, ögondroppar, läkemedel i medicinkoppar etc
Läkemedel och adm.sätt:
Klockan
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avvikelse vid överlämnande av läkemedel
1 + sign Ville ej ha sin medicin
4 + sign Sov (vid sömnmedicin)
2 + sign Ej närvarande
5 + sign Kräkt upp sin medicin
3 + sign Ordinerat uppehåll
6 + sign
Download