brevmall

advertisement
1(2)
Läkemedel vid behov
Ansvarig sjuksköterska
Namn patient
Sign.
Personnummer
Datum
Läkemedlets namn
styrka och dos
När får läkemedlet ges (indikationer)
Maxdos och intervall
Sjuksköterska ska kontaktas innan du ger
Datum
och tid
Tillförd
mängd
Given
mängd
Saldo
Ja
Sign
Nej
Sjuksköterska kan kontaktas
efter du gett
Kommentar, effekt
Ja
Nej
Sign
2(2)
Datum
och tid
Tillförd
mängd
Given
mängd
Saldo
Sign
Kommentar, effekt
Blanketten är ett arbetsmaterial och kan kasseras efter att ansvarig sjuksköterska har sammanfattat innehållet till patientjournalen. Blankett
skapad av IE 2017-05-02
Sign
Download