Gallvägsscintigrafi
Levern är människokroppens största körtel och det näst största organet efter huden. En
vuxen människas lever väger omkring 1,5 kilo. Den är placerad på höger sida högst upp i
buken precis under revbenen och över magsäcken som ligger till vänster. En av leverns
viktigaste funktioner är att bilda galla, vilken lagras i gallblåsan för vidare transport ut i
tolvfingertarmen. Gallan höjer pH-värdet och hjälper till vid matspjälkningen av främst
fetter.
Syfte
Att kontrollera flödet av galla från levern ut i gallblåsa och tarm.
Så går det till
Ett svagt radioaktivt ämne injiceras. Därefter tas bilder över magen under en timmes tid.
Så förbereder du dig
Fastande 4 timmar innan undersökning.
Undersökningstid
1 timme – 1 timme och 30 minuter.