Gallvägsscintigrafi

advertisement
Gallvägsscintigrafi
Levern är människokroppens största körtel och det näst största organet efter huden. En
vuxen människas lever väger omkring 1,5 kilo. Den är placerad på höger sida högst upp i
buken precis under revbenen och över magsäcken som ligger till vänster. En av leverns
viktigaste funktioner är att bilda galla, vilken lagras i gallblåsan för vidare transport ut i
tolvfingertarmen. Gallan höjer pH-värdet och hjälper till vid matspjälkningen av främst
fetter.
Syfte
Att kontrollera flödet av galla från levern ut i gallblåsa och tarm.
Så går det till
Ett svagt radioaktivt ämne injiceras. Därefter tas bilder över magen under en timmes tid.
Så förbereder du dig
Fastande 4 timmar innan undersökning.
Undersökningstid
1 timme – 1 timme och 30 minuter.
Download