Människokroppen 3 Matspjälkningssystemet, njurarna, näringslära

Människokroppen 3
Matspjälkningssystemet, njurarna, näringslära, motion och sömn
• Matspjälkningssystemets organ och dess funktioner (munhålan, svalget, matstrupen,
magsäcken, tolvfingertarmen, levern, bukspottkörteln, tunntarmen, tjocktarmen och
ändtarmen)
• Enzymers funktion
• Njurarna som renare och salt-, vattenbalans
• Bukspottkörteln och levern gällande blodsockerbalansen
• Näringsämnen (fetter, proteiner, kolhydrater och närsalter)
• Sömn och fysisk aktivitet
• Sjukdomar
Under perioden ska du arbeta utifrån tre av följande kunskapskrav (du får
naturligtvis välja fler):
1. Du ska kunna samtala och diskutera kring frågor som rör hälsa och skiljer fakta från
värderingar. Du ska formulera ställningstagande med motiveringar.
2. Du söker information från olika källor och resonerar kring källornas och informationens
trovärdighet och relevans. Framställningen av texten anpassar du till syfte och målgrupp.
3. Du genomför fältstudier och/eller annan undersökning utifrån en given planering.
4. Du har kunskap om biologiska sammanhang vilket du visar med hjälp av biologins
begrepp, modeller och teorier.
5. Du kan föra resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på samband
som rör människokroppens byggnad och funktion.