Kolhydrater ger energi
Till gruppen kolhydrater räknas bland annat vanligt socker, mjölksocker, fruktsocker och
stärkelse. Kolhydrater finns framför allt i bröd, ris, pasta, frukt och grönsaker.
Kolhydraterna börjar brytas ner redan i munhålan med hjälp av enzymet amylas som finns i
saliven. Nedbrytningen fortsätter i magsäcken. Mer amylas tillförs från bukspottkörteln när
maten passerar genom tolvfingertarmen.
När kolhydraterna når tunntarmen är de helt nedbrutna och sugs upp av blodet för vidare
transport till levern. Där kan de lagras för kommande behov. Lagring kan även ske i
skelettmuskulaturen. Om förråden redan är fyllda omvandlas de nedbrutna kolhydraterna
istället till fett som lagras i kroppen. Men den största mängden nedbrutna kolhydrater
förbrukas direkt som energikälla vid olika processer i kroppen.
Kolhydraterna börjar brytas ner redan i munhålan med hjälp av enzymet amylas som finns i
saliven. Nedbrytningen fortsätter i magsäcken. När maten passerar genom tolvfingertarmen
tillförs mer amylas från bukspottkörteln. Kolhydraterna är helt nedbrutna när de når
tunntarmen och sugs då upp av blodet för vidare transport till levern.
Proteiner bygger upp kroppen
Proteiner är uppbyggda av mindre delar som kallas aminosyror. Kroppen kan själv tillverka
vissa av dessa aminosyror, andra måste tillföras med kosten. Proteiner finns framför allt i kött,
fisk, mjölk, ost och bönor.
Med hjälp av enzymer som finns i magsaften och bukspottet bryts proteinerna ner till
aminosyror, som sedan sugs upp av blodkärl i tarmen.
Aminosyrorna transporteras sedan till levern för att användas som byggnadsmaterial i
kroppen. Aminosyrorna ingår även i flera hormoner och enzymer. Proteiner kan inte lagras i
kroppen.
Proteiner som inte behövs för uppbyggnad används istället till att producera energi eller så
omvandlas de till fett eller sockerarten glykogen som kan lagras.
Med
hjälp av enzymer som finns i magsaften och bukspottet bryts proteinerna ner till olika
aminosyror, som sedan sugs upp av blodkärl i tarmen. Aminosyrorna transporteras till levern
för att bygga upp kroppen.
Fett är energi
Fett fungerar som en viktig energikälla i kroppen. Fett finns bland annat i olja,
mejeriprodukter, fett kött och fet fisk.
Fettet finfördelas i tarmen med hjälp av gallan, och bryts ner av enzymer från bukspottkörteln
som tillförs i tolvfingertarmen. Det nerbrutna fettet tas upp både av lymfan, som är
vävnadsvätska, och blodet för att sedan transporteras till levern. Det kan sedan användas till
energiproduktion, lagring eller omvandlas till nerbrutna kolhydrater.
Fettet i maten finfördelas i tarmen med hjälp av gallan och bryts sedan ner av enzymer från
bukspottkörteln Fettet tas upp av både lymfan och blodet för att transporteras till levern.
Vitaminer
Vitaminer tas upp från både tunntarmen och tjocktarmen. Fettlösliga vitaminer är beroende av
gallans gallsalter för att kunna tas upp. Vitamin B12 måste först bindas till ett ämne som har
bildats i magsäcken innan det kan sugas upp. Övriga vattenlösliga vitaminer tas upp utan hjälp
av andra ämnen i kroppen.
Salter och spårämnen
Kalcium, kalium, magnesium, järn, zink och jod tas upp i tunntarmen. Natrium och klorid tas
upp i både tunntarmen och tjocktarmen.
Vatten
Det mesta vattnet som passerar genom mag-tarmkanalen tas upp i tunntarmen. En mindre
mängd tas upp i tjocktarmen. En mycket liten del blir kvar och utsöndras tillsammans med
avföringen.